Glossarium:Entiteit

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Een entiteit is een knooppunt in een ontologie. Eigenschappen verbinden entiteiten met elkaar. Zo vormen ze een netwerk dat we een graaf noemen.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten

Glossarium:Graaf |