Glossarium:Graaf

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Een graaf is het geheel van door relaties vernetwerkte entiteiten.

Doordat de entiteiten en de eigenschappen die ze verbinden apart semantisch beschreven zijn, is deze informatie leesbaar voor machines. De Linked Open Data cloud is een graaf.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten

Glossarium:Linked open data |

Meer info vind je op Publicatie:Linked_(Open)_(Usable)_Data.