Glossarium:Digitaal

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Digitaal duidt de eigenschap aan om gegevens of een signaal te coderen met behulp van een binaire eenheid, zoals bijvoorbeeld combinaties van nullen en enen.

Een tekst kan je digitaal coderen door elke letter te vervangen door een sequentie van bijvoorbeeld acht nullen of enen (een byte).


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties ODLIS: digital

SAA: digital

DEN:digitaal