Glossarium:Analoog

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Analoog is de eigenschap om gegevens of een signaal te coderen met behulp van een continu variabele eenheid, zoals bijvoorbeeld ruimtelijke positie of voltage.

Een tekst kan je analoog coderen door inkt op papier te plaatsen. Geluid kan je analoog coderen door de spanning van een elektrische stroom te wijzigen.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties ODLIS:analog

DEN:analoog

SAA:analog


Verwante concepten

Glossarium:Digitaal |