Glossarium:Crowdsourcing

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Crowdsourcing is het aanspreken en benutten van een grote groep individuen voor raadpleging en innovatie.

Crowdsourcing is een ontwikkeling die voortvloeit uit het succes van het concept 'user generated content'. De term is ontstaan uit een samenvoeging van de term 'outsourcing' (taken uitbesteden) in combinatie met 'crowd' (mensenmassa).


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten

Glossarium:User generated content |