Glossarium:User generated content

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: UGC
Definitie

Een inhoudelijke bijdrage (video-, audio-, of tekstmateriaal) van niet-professionele gebruikers aan een online medium.

Voorbeelden zijn recensies, weblogs of bijdragen aan Wikipedia.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties WIKI:UGC


Verwante concepten

Glossarium:Web 2.0 | Glossarium:Folksonomy |