Glossarium:Checksum

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: controlegetal, hash sum
Definitie

Een checksum is een getal dat door een algoritme wordt berekend op basis van de bitsequentie van een digitaal bestand en dat gebruikt wordt om te controleren of een bestand niet beschadigd is tijdens bewaring of transport over een netwerk.

Een checksum wordt berekend bij de creatie van een digitaal bestand of net voor het verstuurd wordt over een netwerk. De checksum wordt samen met het digitaal bestand bewaard of verstuurd.

Na ontvangst of op ieder willekeurig tijdstip in de toekomst kan de checksum opnieuw berekend worden met het algoritme. Als deze checksum overeenkomt met de eerste checksum, weet je vrijwel zeker dat het bestand niet gewijzigd of beschadigd is geraakt.

Er bestaan verschillende checksum algoritmes. In de erfgoedsector wordt meestal gebruik gemaakt van het MD5 algoritme.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties WIKI:checksum

SAA:checksum


Verwante concepten

Glossarium:Integriteit |