Glossarium:CMS

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: Content Management Systeem
Definitie

Een Content Management Systeem is een applicatie die pagina's, afbeeldingen en andere bestanden beheert die samen een website vormen.

Een CMS biedt de mogelijkheid om webpagina's aan te maken en te bewerken, afbeeldingen toe te voegen en de presentatie, in de vorm van sjablonen, direct aan te passen. In toenemende mate is een CMS gekoppeld aan een databank (bijvoorbeeld in SQL) waarin de teksten worden opgeslagen. In andere gevallen gebruikt een CMS een XML-bestand om gegevens in te bewaren.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten

Glossarium:Databank |