Glossarium:Beschrijvingsregels

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: regelwerk, catalografie
Definitie

Beschrijvingsregels zijn afspraken over de inhoud, volgorde en syntax van de gegevens waarmee je een bron beschrijft.

Beschrijvingsregels waarborgen dat metadata van bronnen op een consistente manier worden vastlegt. Beschrijvingsregels leggen uit hoe je een datastructuur invult.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties DOCAM:description