Duurzaam digitaal bewaren: Planning en kwaliteitscontrole

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Akkoord? Of niet? Voeg je opmerking toe onderaan de pagina of stuur CEST een e-mail.

Een digitaal archief moet ook voldoende mogelijkheid bieden om door beheerders en gebruikers te worden gecontroleerd, onder meer door preserveringsgegevens te bewaren en ter beschikking te stellen.

Minimale richtlijnen

1. Veroudering van de in het depot aanwezige bestandsformaten wordt opgespoord

Wanneer bestandsformaten niet meer door de gangbare software of besturingssystemen worden ondersteund, moet de bewaarstrategie (migratie of emulatie) betreffende het bestandsformaat (vastgelegd in de bewaarstrategie) worden ingezet en zo nodig aangepast. Veroudering moet zo vroeg mogelijk worden opgespoord.

  • Er is een procedure voor monitoring van de mogelijke veroudering van de in het depot aanwezige bestandsformaten.


Aanbevolen richtlijnen

2. Preserveringsmetadata worden bewaard

Elke bewerking die wordt uitgevoerd op een bestand, moet worden beschreven. Zo kan men achteraf controleren hoe en wanneer een bestand op een andere drager of naar een ander bestandsformaat werd overgezet. Door deze gegevens (de 'preservation metadata') te bewaren, kunnen achteraf fouten beter worden opgespoord. Het bewaren van deze informatie verhoogt ook de betrouwbaarheid van het digitaal archief. Standaard:PREMIS biedt een gestandaardiseerd beschrijvingsmodel voor preserveringsmetadata.

  • Technische details van de migraties worden gedocumenteerd (in de preservation metadata).
  • Preserveringsmetadata worden volgens een standaard opgeslagen.

3. Alle preserveringsacties zijn publiek beschikbaar

Door de historiek van beheersacties publiek beschikbaar te maken, is de kwaliteit en betrouwbaarheid ervan ook beter controleerbaar. Dit criterium is vooral van belang wanneer een e-depot wordt uitbesteed aan een andere organisatie.

  • Alle preserveringsacties worden gedocumenteerd en publiek beschikbaar gemaakt.


Deze richtlijn is van toepassing op het duurzaam bewaren van digitale objecten. Meer informatie over deze eisen kunnen gevonden worden in het Scoremodel voor digitale duurzaamheid, waarop dit onderdeel van de richtlijn gebaseerd is.