Standaard:PREMIS

From Meemoo Kennisbank
(Redirected from Standaard:PREMIS)
Jump to navigation Jump to search


Premis Data Dictionary for Preservation Metadata (Voorkeurstitel)

PREMIS (Afkorting)

PREservation Metadata: Implementation Strategies (Premis) Data Dictionary (Alternatieve titel)
Beschrijving

PREMIS is een set van metadata als XML schema die ingevuld moet worden om de digitale duurzaamheid van bestanden te waarborgen. De eerste versie verscheen in mei 2005. PREMIS 3.0 is in juni 2015 gepubliceerd met herzieningen in november van hetzelfde jaar.

Het datamodel is onderverdeeld in 5 entiteiten (met bijbehorende velden):

Intellectual entities : "bibliografische beschrijving", hier worden alle onderdelen beschreven die een digitale publicatie/object omvatten.
Objects: Dit beschrijft alle onderdelen die in de vorige entiteit zijn genoemd.
Rights: beschrijft de (auteurs)rechten die betrekking hebben op het "preservation process".
Events: hier wordt informatie vastgelegd over het "preservation process".
Agents: Is gekoppeld aan events. Alle acties nodig voor het "preservation process" kunnen hier uitgebreid worden beschreven.


De instelling bepaalt aan de hand van haar behoeftes welke elementenen uit de Data dictionary zij gebruikt om het proces van digitale duurzaamheid te beschrijven/documenteren. PREMIS is toepasbaar voor het hele erfgoedveld.

De standaard is sterk aanbevolen voor digitale duurzaamheid.Trefwoorden

aanbevolen standaard | uitwisselingsformaat | tekst | audiovisuele collecties | bibliotheekcollecties | archiefcollecties | museumcollecties | archeologische collecties | immaterieel erfgoed | onroerend erfgoed | documentaire collecties | digitale duurzaamheid | "interoperabiliteit" is not in the list (waarderen en selecteren, digitaliseren, digitaal geboren materiaal, digitaal archiveren, toegang en hergebruik, linked (open) data, rechten en privacy, digitale strategie, metadata, toegankelijkheid, ...) of allowed values for the "Cest:aboutExpertise" property.interoperabiliteit | toegankelijkheid | rechtenbeheer | Standaard:METS |