Digitale foto's bewaren

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Expertmeeting bewaring van digitale foto's

PACKED keuken, 21 maart 2013
Robert Gillissen, Hilke Arijs, Henk Vanstappen, Bert Lemmens

Doel

Wat zijn de do's en don'ts bij het bewaren van digitale foto's en welke minimale en aanbevolen standaarden moeten daarbij gebruikt worden?

De 'geboden' zijn gericht op collectieverantwoordelijken die in un collectie digitale foto's bewaren. Dit kunnen collectiestukken zijn of digitale foto's die ten dienste staan van het collectiebeheer en -ontsluiting.

Over het format en de opbouw van CEST richtlijnen: zie Redactie: CEST richtlijnen

De richtlijn moet tegemoet komen aan de volgende vragen die vaak aan PACKED worden gesteld:

 • "De digitale foto's in ons musea zitten verspreid over verschillende computers. We willen dat centraliseren, maar we weten niet hoe?"
 • "Als ons een foto van een kunstwerk wordt gevraagd duur het uren voor we die terugvinden en het is moeilijk om uit te maken of dit de meest recente of de beste kwaliteit foto is?"
 • "De masterbestanden zitten op een externe harde schijf, maar onze computers zijn te klein/te zwak om die beelden vlot te beheren. Waar moeten we die bestanden ergens veilig archiveren?"
 • "Wij hebben heel verschillende soorten digitale beelden in ons museum: digitale representaties, details, X-rays, zaalzichten, snapshots van schade. We willen die intern voor iedereen toegankelijk, maar extern de toegang kunnen controleren. Kan dat in een systeem?"
 • "En het moet even intuïtief als google, mac of facebook zijn en het mag niks kosten."

Issues:

verschillende types digitale foto's:

 • digitale foto's die collectiestukken zijn
 • digitale representaties van collectiestukken
 • fotografische documentatie van conservatie en restauratie
 • tentoonstellingsfoto's

verschillende instanties van een digitale foto

verschillende rechten rusten op foto's

 • auteursrecht maker van de foto
 • auteursrecht afgebeelde werk
 • privacy

verschillende niveaus van toegang tot de beelden

 • intern beheer
 • publieke toegang


Cases

Richtlijnen

onderwerp: richtlijnen om digitale beeldbestanden duurzaam te bewaren. Specifieke richtlijnen om digitale foto's op lange termijn leesbaar, interpreteerbaar en toegankelijk te houden.

verwijzingen:

1. Technische specificaties

Zorg dat de bestandsformaten en -codering conform zijn aan de specificaties voor archiveringsbestanden vastgelegd in de bewaarstrategie.

Standaarden

2. Identificatie

Zorg dat foto's uniek geidentificeerd zijn.
Zorg dat verschillende versies van een foto herkenbaar zijn.

Standaarden

3. Beschrijving

Zorg dat foto's inhoudelijk beschreven zijn.
Stel vast welke technische, administratieve metadata vereist zijn

Standaarden

Guidelines NLNZ 2003 appendix on Technical metadata:

Resolution
Dimensions
Bit depth
Colour space
Colour management
Colour map reference
Orientation
Compression


Guidelines NLNZ 2003 appendix on Preservation metadata:

Object Process File
Name of object Object identifier Object identifier
Reference number Process type File identifier
Object identifier Purpose File path
Group Identifier Person/agency performing process Filename and extension
Persistent Identifier Permission Former filename
Preservation Master Creation Date Permission date File size
Logical Composition Hardware used File date and time
Structural Type Software used MIME type (e-mail or web standards)
Comments Steps File format
Hardware environment Results File format version
Software environment Guidelines Target indicator
Installation requirements Completion date and time
Access inhibitors (for example any encryptions) Comments

3. Rechten

Zorg dat de rechten die op de foto berusten gedocumenteerd zijn.

Standaarden

4. Toegang

Zorg dat de toegangsrechten tot de foto gedocumenteerd zijn.
Zorg dat de toegangsrechten tot de foto geregeld zijn.

5. Preservering

Bepaal de preserveringsregels die van toepassing zijn op de foto.

Standaarden