CEST:Datamodel

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Standaard

sjabloon parameters eigenschappen data type
Titels TitelType Eigenschap:Cest:hasTitleType trefwoord
TitelLabel Eigenschap:Dct:title tekst
Beschrijving Eigenschap:Dct:description tekst
CEST_status Eigenschap:Cest:hasCestStatus trefwoord
Type Eigenschap:Cest:hasStandardType trefwoord
Medium Eigenschap:Cest:aboutMedium trefwoord
Collectie Eigenschap:Cest:aboutCollection trefwoord
Expertisedomein Eigenschap:Cest:aboutExpertise trefwoord
VerwanteStandaarden Eigenschap:Cest:relatedStandards pagina
VerwanteSoftware Eigenschap:Cest:relatedSoftware pagina
Beheerder BeheerderUrl (nvt) URL
BeheerderLabel Eigenschap:Dct:publisher tekst
Specificaties SpecUrl Eigenschap:Cest:isImplementedBy URL
SpecLabel (nvt) tekst
Documentatie DocUrl Eigenschap:Cest:hasUserDocumentation URL
DocLabel (nvt) tekst
Referenties RefUrl Eigenschap:Dct:isReferencedBy URL
RefLabel (nvt) tekst
Pid PidDomain (nvt) URL
PidId Eigenschap:Dct:identifier tekst

Software

sjabloon parameters eigenschappen data type
Titels TitelType Eigenschap:Cest:hasTitleType trefwoord
TitelLabel Eigenschap:Dct:title tekst
Beschrijving Eigenschap:Dct:description tekst
Systeemvereisten Eigenschap:Cest:hasSystemRequirements tekst
Licentie Eigenschap:Cest:hasSoftwareLicense trefwoord
Type Eigenschap:Cest:hasSoftwareType trefwoord
Platform Eigenschap:Cest:hasOperatingSystem trefwoord
Interface Eigenschap:Cest:hasInterfaceType trefwoord
Medium Eigenschap:Cest:aboutMedium trefwoord
Collectie Eigenschap:Cest:aboutCollection trefwoord
VerwanteStandaarden Eigenschap:Cest:relatedStandards pagina
VerwanteSoftware Eigenschap:Cest:relatedSoftware pagina
Beheerder BeheerderUrl (nvt) URL
BeheerderLabel Eigenschap:Dct:publisher tekst
Documentatie DocUrl Eigenschap:Cest:hasUserDocumentation URL
DocLabel (nvt) tekst
Referenties RefUrl Eigenschap:Dct:isReferencedBy URL
RefLabel (nvt) tekst
Pid PidDomain (nvt) URL
PidId Eigenschap:Dct:identifier tekst

Publicatie

sjabloon parameters eigenschappen data type
Titels TitelType Eigenschap:Cest:hasTitleType trefwoord
TitelLabel Eigenschap:Dct:title tekst
Jaar Eigenschap:Dct:date trefwoord
Licentie Eigenschap:Cest:hasDocumentLicense trefwoord
Beschrijving Eigenschap:Dct:description tekst
Type Eigenschap:Cest:hasPublicationType trefwoord
Medium Eigenschap:Cest:aboutMedium trefwoord
Collectie Eigenschap:Cest:aboutCollection trefwoord
Expertisedomein Eigenschap:Cest:aboutExpertise trefwoord
VerwanteStandaarden Eigenschap:Cest:relatedStandards pagina
VerwanteSoftware Eigenschap:Cest:relatedSoftware pagina
Beheerder BeheerderUrl (nvt) URL
BeheerderLabel Eigenschap:Dct:publisher tekst
Referenties RefUrl Eigenschap:Dct:isReferencedBy URL
RefLabel (nvt) tekst
Pid PidDomain (nvt) URL
PidId Eigenschap:Dct:identifier tekst

Glossarium

sjabloon parameters eigenschappen data type
VoorkeursTerm Eigenschap:Skos:prefLabel tekst
AlternatieveTerm Eigenschap:Skos:altLabel tekst
BrederConcept Eigenschap:Skos:broader pagina
NauwerConcept Eigenschap:Skos:narrower pagina
VerwantConcept Eigenschap:Skos:related pagina
Definitie Eigenschap:Skos:definition tekst
Bronnen BronUrl (nvt) URL
BronLabel Eigenschap:Dct:publisher tekst
Referenties RefUrl Eigenschap:Dct:isReferencedBy URL
RefLabel (nvt) tekst
Pid PidDomain (nvt) URL
PidId Eigenschap:Dct:identifier tekst