Publicatie:AMSAB: Archiverings-, reproductie- en raadplegingsbestanden voor gedigitaliseerde TV-uitzendingen

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Samenvatting

In het kader van het BOM-Vlaanderen onderzoeksproject werden in 2009 139 1-duimsbanden (TV-uitzendingen van de Socialistische Omroep) uit de Amsab-collectie gedigitaliseerd. De digitalisering werd uitgevoerd door het NIMK (Nederlands Instituut voor Mediakunst).

Het resultaat zijn hoge resolutiebestanden, uncompressed AVI/AJA-V210. Dit formaat voldoet niet aan alle eisen van een archiveringsformaat en bleek bovendien ook zeer onwerkbaar te zijn. Er wordt gezocht naar een ander geschikt archiveringsformaat en manieren om deze te transcoderen.

Daarnaast is het ook de bedoeling om de bestanden via verschillende kanalen open te stellen voor het publiek. Ook hiervoor wordt gezocht welke bestandsformaten voor welk doel het best geschikt zijn (zogenaamde raadplegingskopieën).


Referentie
Titel Archiverings-

reproductie- en raadplegingsbestanden voor gedigitaliseerde TV-uitzendingen (Voorkeurstitel)

Locatie [ ]
Uitgever
Jaar van uitgave 2012
Rechten CC-BY-SA
Persistent ID


Auteur(s)

  • Kim Robensyn (registratie en ontsluiting, Amsab-ISG)
  • Donald Weber (IT, Amsab-ISG)
  • Tecle Zere (IT, Amsab-ISG)

Status

Het theoretisch onderzoek is achter de rug. Er wordt nu gezocht naar software / instellingen die transcodering mogelijk maken. Offertes zijn aangevraagd.

Probleemstelling

De digitalisering leverde hoge resolutiebestanden af, uncompressed AVI/AJA-V210. Als archiveringsformaat komt dit tegemoet aan de vereisten van kwaliteit en compressie (geen). Maar de AJA-V210-codec is gesloten (terwijl openheid een belangrijke derde vereiste is), wat wil zeggen dat de toegankelijkheid afhankelijk is van hard- en softwareproducent.
Los daarvan worden we nog met een aantal andere praktische problemen geconfronteerd. Het gaat ten eerste om zeer grote bestanden. Het opslaan en onderhouden van deze bestanden zet het digitaal depot van Amsab-ISG zwaar onder druk. Ter info het gaat in totaal om 6 TB.
Ook de werkbaarheid van de bestanden laat te wensen over (afspelen, transcoderen,...).
Er wordt gezocht naar een ander archiveringsformaat, bij voorkeur niet gesloten, waarvan de omvang kleiner is.

Methode

De doelstelling is om de huidige bestanden te transcoderen naar bestanden die voldoen als archiveringsformaat en die bovendien kleiner in omvang zijn.
Eerst werd in samenwerking met PACKED onderzocht welke formaten hiervoor in aanmerking kunnen komen. Uiteindelijk werd gekozen voor MXF/M-JPEG2000/AES (uncompressed of lossless).
Vervolgens werd aan Tecle Zere (Amsab-ISG) de opdracht gegeven om na te gaan hoe en waar deze transcodering uitgevoerd kan worden. Offertes zijn aangevraagd bij supersens, digitalrapids, easyDCP en intopix.
Na transcodering zullen de originele bestanden vervangen worden door de nieuwe en bewaard worden in het FREENAS-netwerk van Amsab-ISG.
In een laatste fase worden hiervan raadplegingskopieën afgeleid.

Resultaten

Nadat beslist was dat er naar MXF/M-JPEG2000/AES getranscodeerd zou worden, bleek het niet eenvoudig te zijn om deze transcodering uit te voeren. De oorspronkelijke piste om dat zelf uit te voeren werd al snel verlaten. Er werden aan een viertal externe firma's offertes aangevraagd. Hier blijkt nu het financiële plaatje (duur) de grootste hindernis te zijn.

Bronnen

/

Contactgegevens

Kim Robensyn
medewerker beeld en geluid

Amsab-ISG
E: kim.robensyn@amsab.be
T: +32 (0)9 224 00 79


Tecle Zere
medewerker ICT

Amsab-ISG
E: tecle.zere@amsab.be
T: +32 (0)9 224 00 79