Overleg publicatie:AMSAB: Archiverings-, reproductie- en raadplegingsbestanden voor gedigitaliseerde TV-uitzendingen

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken


Samenvatting


Referentie
Titel
Locatie [ ]
Uitgever
Jaar van uitgave
Rechten
Persistent ID


Trefwoorden

Dag Kim,
Hieronder het sjabloon voor de gevalstudie over de BOM-VL TV-uitzendingen. Inloggen en schrijven maar.
groeten
bert

Titel

Archiverings-, reproductie- en raadplegingsbestanden voor gedigitaliseerde TV-uitzendingen

Auteur(s)

 • De namen van de mensen en organisaties die bij deze gevalstudie betrokken waren en hun precieze rol.

Kim Robensyn (registratie en ontsluiting, Amsab-ISG)
Donald Weber (IT, Amsab-ISG)
Tecle Zere (IT, Amsab-ISG)

Abstract

 • Een bondige voorstelling van de gevalstudie.
 • Welk proces/project wordt in deze gevalstudie besproken?
 • Wat zijn de belangrijkste discussiepunten die aan bod komen?
 • Wat zijn de belangrijkste resultaten van het proces/project?

In het kader van het BOM-Vlaanderen onderzoeksproject werden in 2009 139 1-duimsbanden (TV-uitzendingen van de Socialistische Omroep) uit de Amsab-collectie gedigitaliseerd. De digitalisering werd uitgevoerd door het NIMK (Nederlands Instituut voor Mediakunst).
Het resultaat zijn hoge resolutiebestanden, uncompressed AVI/V210. Dit formaat voldoet niet aan alle eisen van een archiveringsformaat en bleek bovendien ook zeer onwerkbaar te zijn. Er wordt gezocht naar een ander geschikt archiveringsformaat en manieren om deze te transcoderen.
Daarnaast is het ook de bedoeling om de bestanden via verschillende kanalen open te stellen voor het publiek. Ook hiervoor wordt gezocht welke bestandsformaten voor welk doel het best geschikt zijn (zogenaamde raadplegingskopieën).

Status

 • Wat is de huidige status van het proces/project?

Het theoretisch onderzoek is achter de rug. Er wordt nu gezocht naar software / instellingen die transcodering mogelijk maken. Offertes zijn aangevraagd.

Probleemstelling

 • Welk probleem komt in deze gevalstudie aan bod?
 • Wat was de concrete aanleiding voor het proces of het project?
 • Welke veranderingen werden met het proces/project beoogd?
 • Hoe moeten deze veranderingen de werking van je organisatie ten goede komen?

De digitalisering leverde hoge resolutiebestanden af, uncompressed AVI/V210. Als archiveringsformaat komt dit tegemoet aan de vereisten van kwaliteit en compressie (geen). Maar de V210-codec is gesloten (terwijl openheid een belangrijke derde vereiste is), wat wil zeggen dat de toegankelijkheid afhankelijk is van hard- en softwareproducent.
Los daarvan worden we nog met een aantal andere praktische problemen geconfronteerd. Het gaat ten eerste om zeer grote bestanden. Het opslaan en onderhouden van deze bestanden zet het digitaal depot van Amsab-ISG zwaar onder druk. Ter info het gaat in totaal om 6 TB.
Ook de werkbaarheid van de bestanden laat te wensen over (afspelen, transcoderen,...).
Er wordt gezocht naar een ander archiveringsformaat, bij voorkeur niet gesloten, waarvan de omvang kleiner is.

Methode

 • Wat zijn de concrete doelstellingen van het proces/project?
 • Hoe ziet de planning van het proces/project eruit?
 • Wie coordineert het proces/project en wie voert het uit?
 • Wat is de werkwijze die bij het proces/project werd gevolgd?

De doelstelling is om de huidige bestanden te transcoderen naar bestanden die voldoen als archiveringsformaat en die bovendien kleiner in omvang zijn.
Eerst werd in samenwerking met PACKED onderzocht welke formaten hiervoor in aanmerking kunnen komen. Uiteindelijk werd gekozen voor MXF/M-JPEG2000/AES (uncompressed of lossless).
Vervolgens werd aan Tecle Zere (Amsab-ISG) de opdracht gegeven om na te gaan hoe en waar deze transcodering uitgevoerd kan worden. Offertes zijn aangevraagd bij supersens, digitalrapids, easyDCP en intopix.
Na transcodering zullen de originele bestanden vervangen worden door de nieuwe en bewaard worden in het FREENAS-netwerk van Amsab-ISG.
In een laatste fase worden hiervan raadplegingskopieën afgeleid.

Resultaten

 • Wat werd uiteindelijk door het proces/project bereikt?
 • Op welke manier werd de werking van je organisatie verbeterd?
 • Op welke hindernissen stootte je bij het uitvoeren van het proces/project?
 • Wat heb je gedaan om die hindernissen te omzeilen of weg te werken?
 • Wat zou je een volgende keer anders doen?
 • Welke lessen heb je uit dit proces/project geleerd?
 • Wat zijn je plannen voor de toekomst?

Nadat beslist was dat er naar MXF/M-JPEG2000/AES getranscodeerd zou worden, bleek het niet eenvoudig te zijn om deze transcodering uit te voeren. De oorspronkelijke piste om dat zelf uit te voeren werd al snel verlaten. Er werden aan een viertal externe firma's offertes aangevraagd. Hier blijkt nu het financiële plaatje (duur) de grootste hindernis te zijn.

Bronnen

 • Links naar externe bronnen die gebruikt werden voor deze gevalstudie.
 • Links naar verwante gevalstudies.

Contactgegevens

kim.robensyn@amsab.be
tecle.zere@amsab.be