Publicatie:UGent SIP Creator:Bags bewerken

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Je hoeft een bag niet in een keer klaar te maken. Je kan hem op een later tijdstip terug openen om bestanden en metadata toe te voegen. Daarnaast kan je ook het formaat van de metadata veranderen en/of preserveringsdata bewerken. Hieronder volgen een aantal functionaliteiten om een bestaande bag aan te passen.

1. Een bestaande Bag openen en opslaan

 • Start de UGent SIP Creator software.
 • Klik op BagIt en selecteer Open bag of klik op het icoontje Open bag of toets Ctrl+O.
 • Selecteer de gewenste bag en klik op Open.
 • Voer de gewenste wijzigingen uit: data en/of metadata toevoegen en/of verwijderen.
 • Na het wijzigen van de bag kan je deze opnieuw opslaan. Hierbij heb je meerdere mogelijkheden:
  • Klik op het icoontje Opslaan in de balk bovenaan. De oorspronkelijke bag zal worden overschreven. De checksums zullen worden herberekend.
  • Klik op het icoontje Opslaan als in de balk bovenaan, of klik op het icoontje Opslaan als.. bij stap 4.Opslaan. De software stelt de bag-ID voor als bestandsnaam. Kies een nieuwe bestandsnaam en een nieuwe locatie als je niet wil dat de oorspronkelijke bag wordt overschreven.
  • Klik op het icoontje Sluit bag in de balk bovenaan. Als je wijzigingen hebt aangebracht in de bag, zal de software vragen of u de huidige bag wil bewaren.
   • Klik ja als je de oorspronkelijke bag wil overschrijven.
   • Klik nee als je de wijzigingen niet wil bewaren. De oorspronkelijke bag blijft bewaard. De wijzigingen gaan verloren.

2. Data of metadata verwijderen

Data en metadata verwijderen
 • Start de UGent SIP Creator software.
 • Klik op BagIt en selecteer Open bag (Ctrl + O) of klik op het icoontje Open bag.
 • Selecteer de gewenste bag en klik op Open.
 • Ga naar 2. Data toevoegen of 3. Metadata toevoegen
 • Selecteer het betreffende databestand en/of metadatabestand.
 • Klik op Verwijder selectie.

3. Een metadatabestand "transformeren"

XML-mapping van de metadata

Als het type XML-bestand geidentificeer wordt als een van de standaarden die ondersteund worden door de Library of Congres, dan kan de UGent SIP Creator dit XML-bestand transformeren naar een ander formaat. De UGent SIP Creator bevat een aantal standaard mapping bestanden die toelaten om bijvoorbeeld een MARC record om te zetten naar een MODS, EAD of DC record. Dit laat ook toe om dezelfde metadata in verschillende formaten op te nemen (bijvoorbeeld als EAD en DC). ). Deze mogelijkheid wordt aangeboden voor het geval men de bags wil opslaan in een (online) repository. Het is namelijk mogelijk dat een repository slechts één bepaald XML-formaat ondersteund.

Wanneer je een metadatabestand wil transformeren naar een ander formaat, neem je de volgende stappen:

 • Ga naar 3. Metadata toevoegen
 • Selecteer het tabblad Vanuit bestand.
 • Klik op Voeg toe.
 • Selecteer XML mapping.
 • Blader naar de map waarin het XML-bestand zit opgeslagen. Selecteer het gewenste XML-bestand.
 • Klik op Open. Er verschijnt een nieuw dialoogvenster.
 • In het veld van geeft de UGent SIP Creator aan welke namespace gebruikt wordt om het bestand te valideren. In het veld naar geeft de UGent SIP Creator een selectielijst met alle mappings die beschikbaar zijn voor dit XML-formaat.
 • Selecteer de gewenste mapping en klik op Voltooien.
 • Indien je een bestand wenst te verwijderen uit de lijst van toegevoegde metadatabestanden, selecteer het betreffende metadatabestand en klik op Verwijder selectie.

4. Preserveringsdata

Premis

Een PREMIS-bestand logt de historiek van een bestand. UGent SIP Creator maakt een PREMIS-bestand aan van zodra een bag wordt aangemaakt.

 • Ga naar 3. Metadata toevoegen.
 • Kies Vanuit bestand.
 • Klik op Premis. Er verschijnt een drop down menu:
  • Toon: wanneer je hier op klikt, krijg je de premis van de openstaande bag te zien. Bij een nieuwe bag zal dit behoorlijk leeg zijn. Bij een bestaande bag zal hier logischerwijs meer informatie over de historiek van de bag te vinden zijn.
  • Leeg: wanneer je hier op klikt, zal alle premis-metadata die niet door de UGent SIP Creator zelf werd aangemaakt worden verwijderd. Premis-metadata die door de UGent SIP Creator werd gecreëerd kan niet worden verwijderd.

De UGent SIP Creator biedt ook de mogelijkheid om een PREMIS-bestand toe te voegen aan een bag.

 • Ga naar 3. Metadata toevoegen.
 • Kies Vanuit bestand.
 • Klik op Premis. Er verschijnt een drop down menu.
  • Klik op Aanpassen: klik hier om een bestaand premis-bestand toe te voegen aan de bag. Let op de voorwaarden zoals beschreven hieronder.

Dit gebeurt op een zodanige manier dat de loggegevens van de bag niet worden overschreven, rekening houdend met de volgende beperkingen:

 • Het aangeleverde PREMIS-bestand voldoet aan een PREMIS-schema.
 • Object met xml|ID wordt ingevuld door de UGent SIP Creator. Indien deze aanwezig is in het aangeleverde premis-bestand, zal die uit het aangeleverde premis-bestand worden verwijderd.
 • Event met eventType “bagit” wordt ingevuld door de UGent SIP-creator. Indien deze aanwezig is in het aangeleverde premis-bestand, zal die uit het aangeleverde premis-bestand worden verwijderd.
 • Telkens de premis wordt aangepast via deze knop, worden alle events, agents, objects en rights weggegooid in het huidige, behalve de gegevens die door de SIP-creator zelf ingevuld worden zoals hierboven uitgelegd.