Tekst rol gebruiker

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld tekst rol gebruiker
Definitie Het veld 'tekst rol gebruiker' geeft informatie over de rol van de gebruiker in verhouding tot het object.
Invulregels
Gebruik één term, vermijd opsommingen, punten en hoofdletters. Handhaaf een lijst met standaardtermen.
onderzoeker
bezoeker
Systemen
Standaarden