Tekst referentie gebruiker

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search
Veld tekst referentie gebruiker
Definitie Het veld 'tekst referentie gebruiker' documenteert alle aanvullende verwijzingen naar het object, dat een gebruiker geeft, bijvoorbeeld een gebeurtenis, object, document, persoon of organisatie.
Invulregels
Gebruik gewone grammatica en leestekens.
Systemen
Standaarden