Glossarium:Standaardterminologie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Zie ook: data value standards
Definitie

Standaardterminologieën zijn gepubliceerde verzamelingen van woorden, zinsnedes en symbolen die verwijzen naar de concepten of onderwerpen in een bepaald onderzoeksveld, studiedomein of activiteit en waarvoor de betekenis duidelijk vastgelegd is.

Standaardterminologieën verbeteren de doorzoekbaarheid van collecties.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties


Verwante concepten

Glossarium:Metadatastandaard