Standaard:XSLT

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


XSLT (Voorkeurstitel)
Beschrijving

XSLT is een programmeertaal om de informatie en structuur van een XML-document om te zetten in een andere structuur. Dit nieuwe document kan na de transformatie ook weer een XML-structuur hebben, maar het kan ook bijvoorbeeld HTML, XHTML of PDF zijn. XSLT wordt meestal in combinatie gebruikt met stylesheets (bijvoorbeeld XSL of CSS) waarin de opmaakelementen van een XML-document zijn vastgelegd.


Documentatie
Beheerder
Specificatie
Documentatie
Persistent ID


Trefwoorden

CEST-register | markeertaal | tekst | bibliotheekcollecties | archiefcollecties | museumcollecties | audiovisuele collecties | archeologische collecties | immaterieel erfgoed | onroerend erfgoed | documentaire collecties | "interoperabiliteit" is not in the list (waarderen en selecteren, digitaliseren, digitaal geboren materiaal, digitaal archiveren, toegang en hergebruik, linked (open) data, rechten en privacy, digitale strategie, metadata, toegankelijkheid, ...) of allowed values for the "Cest:aboutExpertise" property.interoperabiliteit | toegankelijkheid | Standaard:XML | Standaard:XSL |