Standaard:VRA Core

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


VRA Core (Voorkeurstitel)
VRA Core Categories (Alternatieve titel)
Beschrijving

VRA Core is een op Dublin Core geïnspireerd metadataschema (datastructuur) voor erfgoedbronnen die tot de beeldcultuur behoren. De eerste versie verscheen in 1996 met herzieningen in 1998, 2002, 2004, and 2007 met als resultaat de huidige versie VRA Core 4.0. Die laatste is bijgewerkt in 2014. The METS Editorial Board heeft VRA Core 4.0 schemas (versie 04/09/2007) officieel onderschreven.


De Core bestaat uit 17 velden. Sommige velden komen letterlijk overeen met Dublin Core, andere zijn verfijningen of juiste combinaties van Dublin Core velden, afhankelijk van de waarde ervan voor beeldmateriaal. Het is dus eenvoudig om een 'crosswalk' te maken tussen beide schema's.


Specifiek voor VRA Core is het duidelijke onderscheid tussen beschrijvingen van originele bronnen ('work') en reproducties van die bronnen ('image'). Eigenlijk is VRA Core 4 de enige metadata standaard die specifiek ontworpen was voor de beschrijving van foto's en de culturele objecten die zij vertegenwoordigen.

De VRA Core 4.0 schemas gaan samen met nationale erkende metadata standaarden en dienen als een uitbreidingschema voor alle METS objecten die beelden van cuturele erfgoedbronnen bevatten.

Vanwege zijn toestand als een zeer specifieke standaard die nationale erkende standaarden omvatt, is de VRA Core standaard sterk aanbevolen.

De standaard bestaat uit zowel een Metadata Element Set (velden zoals titel, locatie, datum enzovoort) als aanvankelijke richtlijnen die beschrijven hoe deze elementen hiërarchisch gestructureerd kunnen worden.Trefwoorden

CEST-register | aanbevolen standaard | datastructuur | tekst | audiovisuele collecties | "interoperabiliteit" is not in the list (waarderen en selecteren, digitaliseren, digitaal geboren materiaal, digitaal archiveren, toegang en hergebruik, linked (open) data, rechten en privacy, digitale strategie, metadata, toegankelijkheid, ...) of allowed values for the "Cest:aboutExpertise" property.interoperabiliteit | toegankelijkheid | digitale duurzaamheid | Standaard:Dublin Core | Standaard:METS |