Standaard:Traditional Knowledge Labels

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Traditional Knowledge Labels (Voorkeurstitel)
TK Labels (Afkorting)
Beschrijving

Labels voor het correcte hergebruik van gedigitaliseerde erfgoedcollecties van inheemse volkeren of etnografische collecties.


Documentatie
Beheerder
Specificatie
Documentatie
Persistent ID


De New York University ontwikkelt onder de noemer Traditional Knowledge (TK) Labels labels voor het correcte hergebruik van gedigitaliseerde erfgoedcollecties van inheemse volkeren of etnografische collecties en biedt op deze wijze ook erkenning aan de inheemse volkeren en gemeenschappen waarvan deze voorwerpen en gebruiken deel uitmaken.

Gelijkaardig aan de Creative Commons-labels

De Creative Commons-labels en -licenties zijn intussen al breed bekend. Ze geven aan onder welke hergebruikvoorwaarden gedigitaliseerde content voor hergebruik wordt vrijgegeven: is er attributie nodig? Is commercieel gebruik mogelijk of juist niet? Kunnen adaptaties?

De Traditional Knowledge Labels geven op een gelijkaardige wijze de spelregels aan voor de toegang of het hergebruik van cultureel erfgoed van inheemse volkeren dat digitaal ter beschikking wordt gesteld buiten de context van de betrokken gemeenschap.

'Fair use'-attitude bewerkstelligen

De labels helpen hergebruikers buiten deze gemeenschappen het belang en de betekenis van de voorwerpen en gebruiken te begrijpen. Het geheel gaat uit van een ‘fair use’-attitude dat wil identificeren en verduidelijken welke beperkingen of aanbevelingen er vanuit de inheemse gemeenschappen worden geformuleerd voor de toegang en het gebruik van het erfgoed.

In het bijzonder geeft men via de labels aan of specifiek erfgoed religieus of ceremonieel wordt gebruikt, of het erfgoed genderspecifiek is, of seizoensgebonden… De labels willen ook duiden of specifieke informatie ontbreekt en hoe de specifieke gemeenschap, familie of clan gecontacteerd kan worden. Daarnaast geeft het aan of men attributie verwacht, of het erfgoed commercieel kan worden gebruikt, of het erfgoed gevoelig ligt of aanleiding zou moeten geven tot verder overleg met de betrokken gemeenschappen.

Erkennen en respecteren van erfgoed van inheemse gemeenschappen

De labels lijken bijzonder geschikt om, net als bij bijvoorbeeld labels over auteursrechten- en hergebruikstatus, ten volle het belang van het erfgoed voor de inheemse gemeenschappen te erkennen en te respecteren.

De website van het project voorziet in goede tutorials over het specifieke opzet en de gebruikte labels en geeft ook aanbevelingen voor een intern proces in functie van het gebruik van de labels.