Standaard:Rich Snippets

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Rich Snippets (Voorkeurstitel)
Beschrijving

Met rich snippets kunnen webmasters die sites met gestructureerde inhoud beheren (zoals recensiesites of bedrijfsvermeldingen), hun inhoud labelen om duidelijk te maken dat elk gelabeld tekstfragment een bepaald type informatie vertegenwoordigt, zoals de naam van een restaurant, een adres of een beoordeling. Deze markeringen zijn niet van invloed op de weergave van uw inhoud op uw eigen pagina's. Ze zorgen ervoor dat Google de informatie op uw pagina beter begrijpt en presenteert.

De verbeterde vermelding wordt een 'rich snippet' genoemd en kan worden weergegeven op pagina's met zoekresultaten of op locatiepagina's in Google Maps. In de afbeelding hieronder worden een beoordeling en prijsindicatie weergegeven. Dit is erg handig als iemand naar informatie over een restaurant zoekt.

Deze presentatiemethode is ontwikkeld voor sites die specifieke soorten gestructureerde gegevens bevatten. Google ondersteunt momenteel de volgende soorten informatie: recensies, gebruikersprofielen, bedrijfsvermeldingen en gebeurtenissen/evenementen.


Documentatie
Beheerder
Specificatie
Documentatie
Persistent ID


Trefwoorden

CEST-register | datastructuur | uitwisselingsformaat | tekst | bibliotheekcollecties | archiefcollecties | audiovisuele collecties | archeologische collecties | museumcollecties | onroerend erfgoed | immaterieel erfgoed | toegankelijkheid | "interoperabiliteit" is not in the list (waarderen en selecteren, digitaliseren, digitaal geboren materiaal, digitaal archiveren, toegang en hergebruik, linked (open) data, rechten en privacy, digitale strategie, metadata, toegankelijkheid, ...) of allowed values for the "Cest:aboutExpertise" property.interoperabiliteit |