Standaard:RD

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Rijksdriehoeksmeting (Voorkeurstitel)
RD (Afkorting)
Beschrijving

Binnen Nederland wordt voor plaatsbepaling de Rijksdriehoeksmeting (meestal aangehaald als "RD-stelsel") gehanteerd. De ligging van een vast punt wordt gerelateerd aan de afstand tot twee coördinaatassen en dat resulteert in een x- en een y-coördinaat. Hoogten worden weergegeven in meters ten opzichte van het NAP.

De waarde van de x-coördinaat loopt van west naar oost, die van de y-coördinaat loopt van zuid naar noord.

Het centrale punt van het stelsel is de spits van de Onze Lieve Vrouwetoren ('Lange Jan') in Amersfoort. Daarom wordt ook wel gesproken van Amersfoortcoördinaten. Dit punt heeft de coördinaten x = 155 000, y = 463 000. Door deze coördinaten te nemen in plaats van (0;0) heeft elk punt in Europees Nederland altijd een positieve waarde voor x en y en is de kleinste waarde van de y-coördinaat altijd groter dan de grootste x-coördinaat. Hierdoor kan geen verwarring optreden tussen de x- en de y-coördinaat. Ook ontstaat geen verwarring als ze in kilometers worden uitgedrukt zonder dit te vermelden, zelfs niet op basis van alleen de x-coördinaat, want deze is in Nederland meer dan 1000 meter, terwijl de hoogste y-waarde minder dan 1000 km is.


Documentatie
Beheerder
Specificatie
[inspire.ec.europa.eu/.../Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_CP_v3.0.pdf Pdf specifications engl]
Documentatie
Persistent ID


Trefwoorden

CEST-register | georeferentiesysteem | toepassingen | archeologische collecties | "interoperabiliteit" is not in the list (waarderen en selecteren, digitaliseren, digitaal geboren materiaal, digitaal archiveren, toegang en hergebruik, linked (open) data, rechten en privacy, digitale strategie, metadata, toegankelijkheid, ...) of allowed values for the "Cest:aboutExpertise" property.interoperabiliteit | Standaard:NAP |