Standaard:P Meta

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


P/Meta (Voorkeurstitel)
P_Meta (Alternatieve titel)
Beschrijving

Het P/Meta-schema is een verzameling van definities die fungeert als een semantisch kader voor de uitwisseling van informatie met betrekking tot audiovisueel (omroep) materiaal.

De huidige versie is in september 2011 gepubliceerd.

Het schema bevat in de eerste plaats elementen voor de identificatie van concepten en subjecten die van belang zijn tijdens een eerste analyse van de data. Hiernaar wordt gerefereerd met identifiers en names. Die identificaties zijn noodzakelijk met het oog op een maximale nauwkeurigheid in de beschrijvingen en een maximale flexibiliteit in het (her)gebruik van de (meta)data en in de definitie van basiselementen en datastructuren.

De standaard is aanbevolen omwille van de convergentie met andere internationale standaarden.