Standaard:ONIX

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


ONIX (Voorkeurstitel)
Beschrijving

ONIX staat voor ONline Information eXchange en is een metadatastandaard voor het ordenen en verspreiden van gegevens over boeken in een digitale omgeving (internet, databanken van uitgevers, boekhandelaars, bibliotheken, …). In Onix zijn zowel datavelden (meer dan 400) als de wijze waarop een ONIX-bericht verzonden wordt, vastgelegd in de standaard. Een ONIX-bericht is een set van boekgegevens, voorafgegaan door labels, gestructureerd volgens een stramien dat definieert hoe de gegevens geordend en onderling verbonden zijn. Het geheel van regels is vastgelegd in een ONIX-DTD. Het ONIX-bericht wordt geschreven, bewaard en getransporteerd in XML. De ONIX-standaard is ontwikkeld om voor alle betrokkenen in de boekverdeelketen dezelfde éénmaal aangemaakte metadata zo ruim mogelijk beschikbaar te stellen. De Library of Congres ontwikkelde daartoe een gestandaardiseerde vertaling van de ONIX- naar de MARC21-veldstructuur die veel gebruikt wordt door bibliotheken. ONIX wordt gepubliceerd en onderhouden door EDItEUR in samenwerking met BISG (Book Industry Study Group) in de USA en BIC (Book Industry Communication) in de UK.


Documentatie
Beheerder
Specificatie
Documentatie
Persistent ID


Trefwoorden

aanbevolen standaard | datastructuur | uitwisselingsformaat | tekst | bibliotheekcollecties | documentaire collecties | "semantisch web" is not in the list (waarderen en selecteren, digitaliseren, digitaal geboren materiaal, digitaal archiveren, toegang en hergebruik, linked (open) data, rechten en privacy, digitale strategie, metadata) of allowed values for the "Cest:aboutExpertise" property.semantisch web | Standaard:MARC, MARC21 |