Standaard:MIDAS

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Monument Inventory Data Standard (Voorkeurstitel)

MIDAS (Afkorting)

MIDAS Heritage (Alternatieve titel)
Beschrijving

De MIDAS standaard (Monument Inventory Data Standard) werd ontwikkeld voor het erfgoedbeleid in Groot Brittannië en is een open gratis standaard die het minimumniveau van informatie suggereert dat nodig is voor de registratie van erfgoed. De huidige Versie is gepubliceerd op 19 oktober 2012.

MIDAS Heritage is bedoeld voor de registratie van gegevens over gebouwen, archeologische vindplaatsen, scheepswrakken, parken en tuinen, slagvelden, interessegebieden en kunstvoorwerpen.


Er bestaat ook een MIDAS XML variant. Wellicht ontstaat er een convergentie tussen SPECTRUM en Midas. MIDAS is een aanbevolen standaard.Trefwoorden

CEST-register | datastructuur | tekst | onroerend erfgoed | digitale duurzaamheid | "interoperabiliteit" is not in the list (waarderen en selecteren, digitaliseren, digitaal geboren materiaal, digitaal archiveren, toegang en hergebruik, linked (open) data, rechten en privacy, digitale strategie, metadata, toegankelijkheid, ...) of allowed values for the "Cest:aboutExpertise" property.interoperabiliteit | Standaard:SPECTRUM |