Standaard:ISAD(G)

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


General International Standard Archival Description (Voorkeurstitel)
ISAD(G) (Afkorting)
Beschrijving

Deze norm verschaft algemene richtlijnen voor het maken van archivistische beschrijvingen.

Hij dient te worden gebruikt in combinatie met bestaande nationale normen of als basis voor de ontwikkeling van nationale standaarden.

De regels bereiken deze doelstellingen door het vaststellen en definiëren van zesentwintig (26) elementen die gecombineerd kunnen worden om de beschrijving van een archiefbestanddeel te vormen.

Alle 26 elementen waarop deze algemene regels betrekking hebben, kunnen worden gebruikt, maar slechts een bepaald deel moet in elke beschrijving worden gebruikt.

Een paar elementen worden als essentieel beschouwd voor de internationale uitwisseling van beschrijvingsgegevens:

  • referentie(s);
  • titel;
  • archiefvormer;
  • datering;
  • omvang van de beschrijvingseenheid;
  • beschrijvingsniveau.

De ISAD(G) beschrijvingsregels gelden als minimumstandaard voor de beschrijving van archieven. Het is aanbevolen ISAD(G) te gebruiken in combinatie met één van de volgende standaarden afhankelijk van de gegevens die geregistreerd moeten worden: ISDIAH, ISDF en ISAAR(CPF).


Normen voor archivistisch beschrijven zijn gebaseerd op algemeen aanvaarde theoretische beginselen. Bijvoorbeeld, het beginsel dat archivistisch beschrijven verloopt van het algemene naar het bijzondere, is het praktische gevolg van het respect des fonds.Trefwoorden

minimumstandaard | beschrijvingsregels | datastructuur | tekst | archiefcollecties | "interoperabiliteit" is not in the list (waarderen en selecteren, digitaliseren, digitaal geboren materiaal, digitaal archiveren, toegang en hergebruik, linked (open) data, rechten en privacy, digitale strategie, metadata) of allowed values for the "Cest:aboutExpertise" property.interoperabiliteit | "toegankelijkheid" is not in the list (waarderen en selecteren, digitaliseren, digitaal geboren materiaal, digitaal archiveren, toegang en hergebruik, linked (open) data, rechten en privacy, digitale strategie, metadata) of allowed values for the "Cest:aboutExpertise" property.toegankelijkheid | Standaard:ISAAR(CPF) | Standaard:ISDF |