Standaard:IIIF

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


IIIF (Voorkeurstitel)
Beschrijving

IIIF of het International Image Interoperability Framework staat voor een set van open standaarden die contentbeheerders toelaat hun digitale collecties en bijhorende informatie te ontsluiten. Daarnaast is het ook een community van bibliotheken, archiefinstellingen, musea, universiteiten, softwarebedrijven, developers en anderen die samen de IIIF standaarden schrijven, ontwikkelen, testen en propageren. Het volledige IIIF-raamwerk bestaat uit vijf API's (application programming interfaces), waarvan de twee belangrijkste de Image API en de Presentation API zijn. De API's bieden een gestandardiseerde methode om bestanden te beschrijven en aan te leveren of uit te wisselen via het internet.Trefwoorden

aanbevolen standaard | toegankelijkheidsprotocol | rasterbeelden | bewegende beelden | geluid | bibliotheekcollecties | archiefcollecties | museumcollecties | audiovisuele collecties | documentaire collecties | "interoperabiliteit" is not in the list (digitale duurzaamheid, semantisch web, persistente identificatie, rechtenbeheer, toegankelijkheid, waarderen en selecteren, digitaliseren, digitaal geboren materiaal, digitaal archiveren, toegang en hergebruik, ...) of allowed values for the "Cest:aboutExpertise" property.interoperabiliteit | toegankelijkheid |

Het IIIF-raamwerk bestaat uit volgende API's:

  1. Image API voor het aanbieden in al dan niet bewerkte vorm (rotatie, zoom, fragment, kleuraanpassing, formaat) van bestanden en de technische metadata (info.json)
  2. Presentation API voor de beschrijving in json-formaat (manifests) van de structuur en/of layout van een object, een collectie van objecten of gerelateerde objecten
  3. Content Search API voor het doorzoeken van transcripties (OCR), vertalingen, annotaties van een via IIIF aangeboden bron
  4. Authentication API voor het afschermen van de bronnen voor niet geauthenticeerd gebruik (bearer token)
  5. Change Discovery API die het machines eenvoudiger maken om IIIF-bronnen te vinden, bv. voor de ontwikkeling van (thematische) zoekmachines en portaalapplicaties
  6. Content State API waarmee (een deel) van de inhoud van een IIIF Presentation API bron doorgegeven kan worden aan applicaties, ongeacht hun verschillende gebruikersinterfaces en mogelijkheden.

Naast louter afbeeldingen kunnen via de IIIF API dus ook weergavegebaseerde of meer bepaald structurele metadata uitgewisseld worden over gestructureerde objecten. Deze metadata kan bijvoorbeeld puur het object beschrijven of kan annotaties (open annotations) op en over het object bevatten.