Standaard:CSV

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Comma Separated Values (Voorkeurstitel)

CSV (Afkorting)

Kommagescheiden bestand (Alternatieve titel)
Beschrijving

Een kommagescheiden bestand, of CSV-bestand, in het Engels 'Comma Separated Values', is een specificatie voor tabelbestanden.

Het CSV-formaat is het eenvoudigste databaseformaat dat er bestaat. Het bestaat enkel uit tekstgegevens, waardoor het gemakkelijk geïmplementeerd (lezen en/of schrijven) kan worden en een brede verspreiding kent. Waarden worden in principe gescheiden door komma's, en regels door het nieuwe-regelteken ('\n'). Andere scheidingstekens komen echter ook voor waardoor er wel eens problemen kunnen ontstaan als CSV wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen.

CSV-gegevens kunnen in een rekenblad- of een databaseprogramma worden ingelezen en vervolgens als tabel worden gepresenteerd. Er bestaat geen algemene standaard specificatie voor CSV. Variaties tussen CSV-implementaties in verschillende programma's komen vaak voor en kunnen leiden tot moeilijkheden met interoperabiliteit. Voor Internetuitwisseling van CSV-bestanden, beschrijft het (informatief) document IETF.


Documentatie
Beheerder
Specificatie
Documentatie
Persistent ID