Standaard:CSV

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Comma Separated Values (Voorkeurstitel)

CSV (Afkorting)

Kommagescheiden bestand (Alternatieve titel)
Beschrijving

Een kommagescheiden bestand, of CSV-bestand, in het Engels 'Comma Separated Values', is een specificatie voor tabelbestanden.

Het CSV-formaat is het eenvoudigste databaseformaat dat er bestaat. Het bestaat enkel uit tekstgegevens, waardoor het gemakkelijk geïmplementeerd (lezen en/of schrijven) kan worden en een brede verspreiding kent. Waarden worden in principe gescheiden door komma's, en regels door het nieuwe-regelteken ('\n'). Andere scheidingstekens komen echter ook voor waardoor er wel eens problemen kunnen ontstaan als CSV wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen.

CSV-gegevens kunnen in een rekenblad- of een databaseprogramma worden ingelezen en vervolgens als tabel worden gepresenteerd. Er bestaat geen algemene standaard specificatie voor CSV. Variaties tussen CSV-implementaties in verschillende programma's komen vaak voor en kunnen leiden tot moeilijkheden met interoperabiliteit. Voor Internetuitwisseling van CSV-bestanden, beschrijft het (informatief) document IETF.


Documentatie
Beheerder
Specificatie
Documentatie
Persistent ID


Trefwoorden

aanbevolen standaard | bestandsformaat | tekst | museumcollecties | archiefcollecties | bibliotheekcollecties | audiovisuele collecties | archeologische collecties | documentaire collecties | immaterieel erfgoed | onroerend erfgoed | "interoperabiliteit" is not in the list (waarderen en selecteren, digitaliseren, digitaal geboren materiaal, digitaal archiveren, toegang en hergebruik, linked (open) data, rechten en privacy, digitale strategie, metadata, toegankelijkheid, ...) of allowed values for the "Cest:aboutExpertise" property.interoperabiliteit | toegankelijkheid |