Standaard:BIODES

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


BioDes (Voorkeurstitel)
Beschrijving

BioDes is een XML formaat voor het representeren van informatie over levensbeschrijvingen die op het internet zijn gepubliceerd.

Het eerste ontwerp was op 3 februari 2009 verschenen, en de huidige versie 1.0 is op 7 april 2009 gepubliceerd.

Het formaat is ontwikkeld in het kader van het Biografisch Portaal - een website waarop biografische informatie uit een groot aantal diverse bronnen te vinden is. De standaard is ontwikkeld in samenwerking met de partners in dat project.

BioDes neemt de TEI P5 Guidelines, als uitgangspunt. TEI is een internationale standaard voor het annoteren van teksten.

De standaards is aanbevolen als een XML formaat voor het representeren van informatie over levensbeschrijvingen die op het internet zijn gepubliceerd.


Documentatie
Beheerder
Specificatie
Documentatie
Persistent ID