Standaard:BIO

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


BIO: A vocabulary for biographical information (Voorkeurstitel)
BIO (Afkorting)
Beschrijving

BIO is een XML vocabularium voor het beschrijven van biografische gegevens over personen “both living and dead” in RDF. Eerst uitgegeven op 2003-03-07, is de huidige versie ten laatste herzien op 2011-06-14.

Het schema is vooral geschikt voor het weergeven van cruciale gebeurtenissen in een mensenleven en voor de relaties met andere relevante informatie en agents.

Het uitwisselingsformaat is aanbevolen voor de beschrijving van biografische gegevens in RDF/XML.Trefwoorden

CEST-register | terminologie | tekst | bibliotheekcollecties | archiefcollecties | documentaire collecties | "interoperabiliteit" is not in the list (waarderen en selecteren, digitaliseren, digitaal geboren materiaal, digitaal archiveren, toegang en hergebruik, linked (open) data, rechten en privacy, digitale strategie, metadata, toegankelijkheid, ...) of allowed values for the "Cest:aboutExpertise" property.interoperabiliteit | toegankelijkheid |