Standaard:Algemeen Basismodel Geo-informatie

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search


Algemeen Basismodel Geo-informatie (Voorkeurstitel)

NEN 3610:2005 (Alternatieve titel)

NEN 3610:2011 (Alternatieve titel)
Beschrijving

Het doel van NEN 3610 is de uitwisseling van geo-informatie tussen partijen te vereenvoudigen door een gemeenschappelijke notie van de werkelijkheid te hebben. Het Basismodel Geo-informatie richt zich daarbij op het betekenisvol en sectoroverstijgend uitwisselen, met interoperabiliteit als sleutelwoord. De huidige versie is in 2011 gepubliceerd met herzieningen in 2016.

Sector Standaarden:

IMKICH:Informatie Model KennisInfrastructuur CultuurHistorie (2008):

IMKICH is een gemeenschappelijk sectoraal informatiemodel voor het vastleggen, uitwisselen en doorzoeken van kennis en informatie tussen de KICH-organisaties (Kennis Infrastructuur CultuurHistorie), te weten de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM), Alterra en de Directie Kennis van het Ministerie van LNV. IMKICH verwijst naar en maakt gebruik van regels die uitgewerkt zijn in de volgende normen en standaarden: ISO 19115:2003 - Geographic Information Metadata NEN 3610:2005 - Basismodel Geo-informatie GML 3.1 Webmetadata 1.01 Dublin Core Element Set 1.1


IMRO: Informatie Model voor Ruimtelijke ordening (2012):

Het Informatie Model voor Ruimtelijke ordening (IMRO) is binnen het veld van de ruimtelijke ordeling de standaard voor het uitwisselen van digitale ruimtelijke plannen. Dit alles binnen het project Digitaal Uitwisselbare Ruimtelijke Plannen (DURP )wat een een stimuleringsprogramma voor het digitaal vervaardigen en uitwisselen van ruimtelijke plannen van de Nederlandse overheid. Het IMRO is een toepassing van de NEN 3610, het Basismodel Geo-informatie. Dit model beschrijft regels, termen, relaties en definities over de uitwisseling van informatie met ruimtelijke gegevens.Trefwoorden

CEST-register | datastructuur | beschrijvingsregels | tekst | archeologische collecties | onroerend erfgoed | "interoperabiliteit" is not in the list (waarderen en selecteren, digitaliseren, digitaal geboren materiaal, digitaal archiveren, toegang en hergebruik, linked (open) data, rechten en privacy, digitale strategie, metadata, toegankelijkheid, ...) of allowed values for the "Cest:aboutExpertise" property.interoperabiliteit | toegankelijkheid | Standaard:NEN 3610 | Standaard:NEN 3610 | Standaard:ISO 19115 | Standaard:GML | Standaard:Dublin Core |