Standaard:ADL Gazetteer service protocol

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


ADL Gazetteer Service protocol (Voorkeurstitel)
Beschrijving

ADL Gazetteer protocol is een XML- en HTML-gebaseerd protocol voor het bevragen en downloaden van gegevens uit een geografisch thesaurus. Het is een georuimtelijk ontworpen dataset van verscheidene geografische namen, de protocol laat de gebruiker toe om verscheidene functies van deze plaatsnamen te vinden.


Documentatie
Beheerder
Specificatie
Documentatie
Persistent ID


Trefwoorden

CEST-register | zoektaal | toepassingen | bibliotheekcollecties | archiefcollecties | museumcollecties | audiovisuele collecties | archeologische collecties | immaterieel erfgoed | onroerend erfgoed | documentaire collecties | toegankelijkheid | "interoperabiliteit" is not in the list (waarderen en selecteren, digitaliseren, digitaal geboren materiaal, digitaal archiveren, toegang en hergebruik, linked (open) data, rechten en privacy, digitale strategie, metadata, toegankelijkheid, ...) of allowed values for the "Cest:aboutExpertise" property.interoperabiliteit | Standaard:XML | Standaard:HTML |