Glossarium:Standaard

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
(Redirected from Glossarium:Standaard)
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Een standaard is een formeel vastgelegde verzameling regels of afspraken.

De regels en afspraken van een standaard zijn doorgaans vastgelegd in document: de specificatie van de standaard. Officiele standaarden hebben specificaties die door een standaardenorganisatie als ISO, NISO of IETF beheerd en gepubliceerd worden. Maar in sommige gevallen zoals bvb TIFF ontlenen standaarden hun autoriteit aan het feit dat ze 'de facto' door iedereen in het werkdomein gebruikt worden. Standaarden worden gebruikt om de samenwerking en uitwisseling van gegevens tussen organisaties te vergemakkelijken. Ze zijn nuttig om bijvoorbeeld informatie uit diverse bronnen te kunnen combineren, bij het overstappen op een ander informatiesysteem, of bij het onderhouden van gemeenschappelijke informatiediensten.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties SAA:standaard

DEN:standaard


Verwante concepten

Glossarium:Open standaard |