Glossarium:Open standaard

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Definitie

Kenmerkend voor open standaarden is dat er geen barrières zijn aan het gebruik van de standaarden door ICT-gebruikers en -aanbieders.

Een open standaard voldoet aan volgende voorwaarden:

  • De standaard is goedgekeurd en wordt onderhouden door een non profit organisatie. Verdere ontwikkeling gebeurt op basis van een open besluitvormingsprocedure.
  • De standaard is gepubliceerd en over het specificatie document van de standaard kan vrijelijk worden beschikt (al dan niet tegen betaling).
  • Er berusten geen juridische beperkingen (zoals patenten) op het gebruik van de standaard.


Verwijzingen
Persistent ID
Bronnen
Referenties Forum Standaardisatie


Verwante concepten

Glossarium:Standaard |