SODA:Over SODA

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Het project SODA - Digitaal archief overdragen in 10 stappen (werktitel: naar een digitaal depotmodel voor kleine archiefinstellingen) werd gerealiseerd door het AMVB in samenwerking met ADVN, PACKED vzw en de opleiding Archivistiek en hedendaags documentbeheer. Het project werd gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap. Op vraag van de Vlaamse Gemeenschap werd het project verbonden aan het project van de UGent rond het uitbouwen van een SIP-creator.

Aanleiding en doelstelling

Diverse archiefinstellingen en expertisecentra werkten reeds verschillende strategieën en softwarepakketten uit in hun streven naar digitale duurzaamheid. Deze toepassingen zijn meestal gericht op grote erfgoedactoren waar voldoende middelen en kennis voorhanden zijn. De eisen die gesteld worden aan een volwaardig e-depot zijn voor kleine erfgoedinstellingen in Vlaanderen moeilijk te realiseren. Het AMVB probeert in samenwerking met diverse partners uit de erfgoedsector een leemte op te vullen door de resultaten van deze waardevolle onderzoeken te vertalen naar een praktisch stappenplan voor kleine archiefinstellingen.

Concreet worden duidelijke en praktische procedures uitgewerkt voor de opname van digitale bestanden en het bewaren van de bijhorende metadata in het archief, op een geordende en gecontroleerde manier. Het model gaat uit van het principe dat elke oplossing praktisch, realistisch en goedkoop moet zijn om geïmplementeerd te kunnen worden in een kleine archiefinstelling. De basis van elke oplossing ligt in het opstellen van een stappenplan die de archivaris begeleidt in het maken van keuzes voor een digitale bewaarstrategie.

Afbakening

 1. Dit project is gericht op kleine archiefinstellingen en erfgoedinstellingen.
 2. Het stappenplan is beperkt tot de overdracht van statisch digitaal archief (nl. bestanden die niet meer worden bewerkt).
 3. De nadruk ligt op particulier archief.

Resultaten

 • Handleiding Overdracht digitaal archief in 10 stappen
 • Gratis open source tools met handleiding
 • Checklists en richtlijnen om elke stap voor te bereiden
 • Metadataschema, toe te voegen aan het digitale archief
 • Een DigiGIDS@work ordeningsplan voor theatergezelschappen, sportverenigingen en belangenverenigingen (verdieping algemeen ordeningsplan voor vzw's).

Auteurs

 • Stephanie Aertsen, AMVB, projectcoördinator
 • Renée Cambre, AMVB, projectmedewerker
 • Frederik Geysen, AMVB, projectmedewerker
 • Nastasia Vandeperre, AMVB, projectmedewerker
 • Tom Cobbaert, Collectiebeheer en IT - ADVN, inhoudelijke begeleiding en ter beschikking stellen technische expertise
 • Bert Lemmens, PACKED vzw, inhoudelijke begeleiding en mapping csv.
 • Prof. dr. Frank Scheelings, hoofd opleiding Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer, ter beschikking stellen expertise.

Disclaimer

Ondanks alle geleverde inspanningen kan de ter beschikking gestelde informatie onvolledig, onjuist, onnauwkeurig of niet bijgewerkt zijn. Om deze redenen kan je als gebruiker de opgenomen informatie niet blindelings vertrouwen. De informatie die het AMVB verstrekt is gegeneraliseerd en is niet rechtstreeks van toepassing op elke situatie. De gebruiker draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de beslissingen die hij/zij neemt op basis van het advies of vormingen van het AMVB. Het AMVB voert geen rechtstreekse activiteiten uit maar werkt ondersteunend. Het AMVB biedt geen garantie met betrekking tot het resultaat, en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of geleden verlies.

Contact

Frederik Geysen
Archivaris - AMVB
frederik.geysen@amvb.be
02 209 06 03
AMVB
Arduinkaai 28
1000 Brussel
http://www.amvb.be