Richtlijn:Bronnen

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search

Op deze pagina vind je een overzicht van de referentiebronnen die PACKED gebruikt voor het aanvullen en bijwerken van de richtlijnen, standaarden, software en handleidingen op de CEST wiki.
Deze lijst heeft niet de ambitie een exhaustieve bibliografie over digitalisering van cultureel erfgoed te worden. Ze geeft een overzicht van de organisaties en projecten die CEST voortdurend opvolgt en wiens onderzoeksresultaten in deze wiki worden verwerkt. PACKED speurt voortdurend het web af naar nieuwe ontwikkelingen en staan dan ook open voor uw opmerkingen en aanvullingen. Mail uw suggesties naar info@packed.be.

Organisaties

Projecten

Handleidingen

  • Francis Vlieghe, Digitaliseren in de heemkundige kring [pdf]
  • Douglas Harvey, Digital curation : a how-to-do-it manual (London: Facet, 2010).
  • Projectenbank Digitaal Erfgoed, DEN
  • MovE basisregistrate voor museale objecten, MovE
  • Eisen Duurzaam Digitaal Depot (ED3) is binnen de context van de Nederlandse archiefwetgeving een eerste poging tot een uitgewerkt toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie. ED3
  • Technical guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials: creation of Raster Image Master Files, Federal Agencies Digitization Guidelines Initiatives, FADGI
  • Handle Systems, Digital Object Identifier, HDL
  • Metamorfoze Preservation Imaging Guidelines, Metamorfoze

Rapporten, studies en checklists