Publicatie:Verbind je termen

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Samenvatting

‘Verbind je termen’ is een handleiding voor musea over het gebruik van terminologieën vanuit een digitaal perspectief. De gids beantwoordt aan een behoefte van het brede museale werkveld en komt voort uit een samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse instellingen. De onderdelen die aan bod komen begeleiden een museum in het volledige proces van de dataverrijking in gecontroleerde velden: exporteren, opschonen, koppelen en importeren. Uiteindelijke doelstelling: betere zoekresultaten in online gepubliceerde metadata.


Referentie
Titel Verbind je termen (Voorkeurstitel)
Locatie Handleiding: Verbind Je Termen
Uitgever
Jaar van uitgave 2017
Rechten CC-BY-SA
Persistent ID


Trefwoorden

handleiding | museumcollecties | "toegankelijkheid" is not in the list (waarderen en selecteren, digitaliseren, digitaal geboren materiaal, digitaal archiveren, toegang en hergebruik, linked (open) data, rechten en privacy, digitale strategie, metadata) of allowed values for the "Cest:aboutExpertise" property.toegankelijkheid | "semantisch web" is not in the list (waarderen en selecteren, digitaliseren, digitaal geboren materiaal, digitaal archiveren, toegang en hergebruik, linked (open) data, rechten en privacy, digitale strategie, metadata) of allowed values for the "Cest:aboutExpertise" property.semantisch web | tekst | Standaard:AAT | Standaard:RKDartists | CultuurLINK | OpenRefine | Fuzzy Lookup | Excel

Auteurs

De handleiding is geschreven door:

 • Shannon van Muijden (Zuiderzeemuseum)
 • Inge van Stokkom (Netwerk Oorlogsbronnen)
 • Ykje Wildenborg (MoMu)

Zij werkten simultaan aan de projecten Netwerk Zuiderzeecollectie, Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) en Visuele Thesaurus voor Mode & Kostuums. Die samenwerkingen hebben alle tot doel het gebruik van links naar terminologieën te stimuleren in de objectregistratie.

De handleiding beoogt instellingen de kans te bieden om hiermee te experimenteren achter het eigen bureau, buiten de context van een workshop. Door de ondersteuning van onder meer Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) en PACKED vzw is het gelukt een zo up-to-date mogelijk document af te leveren.

Bij opmerkingen gaarne mailen met de auteurs van de betreffende onderdelen (zie colofon) of met ykje.wildenborg@momu.be.

Download

Je kunt de handleiding downloaden door HIER te klikken.

Abstract

Hoe kun je het gemakkelijkste koppelingen leggen naar een externe terminologiebron? Wat doe je met trefwoorden, die niet in thesauri zijn terug te vinden? Hoe ga je om met door de jaren heen vervuild geraakte velden in je CMS? De handleiding is opgezet voor een divers publiek: zowel voor databeheerders als collectieregistrators, verschillende content management systemen, uiteenlopende collecties. Met de kleine en grote bouwstenen kunnen instellingen zelf bepalen hoe ze te werk gaan, afhankelijk van hun noden. Het rapport beschrijft één voorbeeld-linkproces: ‘verbind je Adlib-termen in Fuzzy Lookup aan de AAT’ uitgebreid en is verder opgebouwd uit addenda, die alternatieve werkwijzen zoals CultuurLINK introduceren of ingaan op het opschonen van data. In de uitleg wordt vaker uitgegaan van Adlib, een door meer dan 600 musea in Nederland en België gebruikt systeem. De meeste methodes in de gids zijn echter voor elk systeem van toepassing, zo lang er een data-export mogelijk is in CSV of Excel-formaat.

Inhoudstafel

 • 1. Voorwoord
  • Voorwoord Kaat Debo
  • Voorwoord Annette Gaalman en Wilbert Helmus
 • 2. Introductie
 • 3. Linken: waarom en hoe?
  • Omgaan met terminologieën in (inter)nationaal verband
  • Welke bronnen?
  • Manieren van aanpak
 • 4. Casus: AAT-links documenteren in Adlib
  • Maak een kopie van AAT in een CSV-bestand
  • Maak een kopie van Adlib-termen in een CSV-bestand
  • Koppel Adlib-termen aan AAT-termen
  • Termen en URI’s importeren in Adlib
  • URI’s importeren met een Adlib-Tagged
 • 5. Literatuur
 • 6. Colofon
 • 7. Addenda
  • Addendum 1: koppelen met Cultuurlink
  • Addendum 2: URI’s importeren in Adlib Designer
  • Addendum 3: eenvoudig opschonen
  • Addendum 4: opschoning verwerken in Adlib