Publicatie:Pre-ingest born digital archief van architect Christian Kieckens - een case study

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken


Samenvatting

Twee rapporten over een case study van het Vlaams Architectuurinstituut. De case study behelst de pre-ingest van het digitaal archief van Christian Kieckens in 2017. Een rapport bespreekt de procedure die doorlopen werd om de data te repliceren. Een tweede rapport bespreekt de procedure waarmee de bestanden werden geïdentificeerd en de wijze waarop de bevindingen werden opgeslagen in een PREMIS XML. Beide rapporten bevatten een uitgebreid onderzoeksluik.


Referentie
Titel Pre-ingest born digital archief Christian Kieckens (Voorkeurstitel)
Locatie
Uitgever
Jaar van uitgave 2018
Rechten CC-BY-SA
Persistent ID


Managementsamenvatting

Het Architectuurarchief provincie Antwerpen (APA) verwierf in 2015 het archief van Christian Kieckens Architects (CKA), met daarbij ook de opname van het grootste digitale archief dat de organisatie tot dan toe had opgenomen. Dit archief bevond zich op 8 hard disks, afkomstig uit de Apple Macintosh computers van het bureua. De verwerking van het digitale deel van het CKA-archief werd opgezet als een test case voor de borging van born digital archieven van architectenbureaus. De precieze inhoud van dit digitale archief was voor de start van het onderzoek onbekend. Het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen en het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (Beide organisaties zijn ondertussen gefusioneerd in het Vlaams Architectuurinstituut) gingen hiervoor een samenwerking aan. De uitvoering van de borging het onderzoek werd uitbesteed aan Henk Vanstappen van het consultancy bureau Datable.

Dit project had niet alleen tot doel om het digitale archief van Christian Kieckens veilig te borgen, maar ook om kennis te verwerven over de praktische uitvoering van:

  1. Datareplicatie van obsolete dragers
  2. Bestandsidentificatie van born digital archieven

De twee thema's zijn telkens beschreven in een apart rapport:

Rapport 1: Procedure replicatie

Dit rapport verzamelt kennis over het borgen van gegevens op obsolete dragers. In de eerste plaats worden de verschillende hardwarecomponenten besproken die vereist (kunnen) zijn bij het koppelen van obsolete apparatuur aan actuele apparatuur. Daarnaast wordt ook gekeken naar softwarecomponenten en tools waarmee de replicatie kan worden uitgevoerd. Ten slotte wordt een voorstel geformuleerd voor een procedure.

Rapport 1: Procedure Replicatie

Rapport 2: Procedure identificatie

Het tweede rapport beschrijft de ontwikkeling van een procedure met betrekking tot het analyseren van born digital archieven. De problematiek van bestandsidentificatie wordt aangehaald en de instrumenten die daarvoor beschikbaar zijn. Op basis van een analyse van deze instrumenten wordt een keuze gemaakt van tools die in de uitgewerkte procedure zullen worden toegepast.

Vervolgens wordt het PREMIS beschrijvingsmodel beschreven en het profiel dat daarvoor werd ontwikkeld voor de geïntegreerde en duurzame opslag van de administratieve metadata.

Het rapport concludeert met een definitieve procedure voor bestandsidentificatie, analyse van de resultaten en verwerking volgens het PREMIS model.

Rapport 2: Procedure Identificatie