Toelichting relatie object

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld toelichting relatie object
Definitie Het veld 'toelichting relatie object' documenteert de relatie die het object heeft ten overstaan van andere objecten in de eigen collectie van de bewaarinstelling.
Invulregels
In dit veld kan je bijkomende toelichting geven bij de relatie van het object met andere objecten in de eigen collectie. Gebruik gewone zinsbouw en leestekens.
Het object is een ontwerp voor het object in de collectie.
De objecten werden samen aangekocht op een veiling.
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Nummers/relaties > Relaties met andere objecten > Bijzonderheden (RJ)
Adlib (Erfgoedinzicht): Nummers/relaties > Relaties met andere objecten > Bijzonderheden (heeft als deel) (N1)
Adlib (Erfgoedinzicht): Nummers/relaties > Relaties met andere objecten > Bijzonderheden (is deel van) (B5)

Standaarden
Dublin Core: dcterms:relation (-
Adlib (Erfgoedinzicht): Nummers/relaties > Relaties met andere objecten > Bijzonderheden (RJ)
Dit veld is herhaalbaar.
Adlib (Erfgoedinzicht): Nummers/relaties > Relaties met andere objecten > Bijzonderheden (is deel van) (B5)
In dit veld kan je bijkomende toelichting geven bij de manier waarop het object deel uitmaakt van een ander object.
Dit veld is herhaalbaar.
Adlib (Erfgoedinzicht): Nummers/relaties > Relaties met andere objecten > Bijzonderheden (heeft als deel) (N1)
In dit veld kan je bijkomende toelichting geven bij de manier waarop het object één of meerdere deelobjecten heeft.
Dit veld is herhaalbaar.
Dublin Core: dcterms:relation (-