Publicatie:Instagram archiveren met Instaloader

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Samenvatting

In het kader van het project Best practices voor de archivering van sociale media in Vlaanderen en Brussel werden verschillende tools getest om verschillende sociale media platformen te archiveren. Deze publicatie beschrijft de tool Instaloader. Instaloader wordt gebruikt om content van Instagram te archiveren, zoals onder andere privéprofielen, hashtags, gebruikersverhalen, feeds en opgeslagen media, reacties, geotags en bijschriften van elk bericht, en meer.


Referentie
Titel Instagram archiveren met Instaloader (Voorkeurstitel)
Locatie
Uitgever
Jaar van uitgave
Rechten CC-BY
Persistent ID


Instaloader doet het volgende:

 • downloadt openbare en privéprofielen, hashtags, gebruikersverhalen, feeds en opgeslagen media.
 • downloadt reacties, geotags en bijschriften van elk bericht.
 • detecteert automatisch profielnaamswijzigingen en hernoemt de doelmap dienovereenkomstig.
 • hervat automatisch eerder onderbroken download-iteraties.

systeemvereisten

 • Terminal
 • Python 3.5 of hoger

Installatie

pip3 install instaloader

Gebruik

instaloader opties idvantarget

idvantarget: de naam van het account in de url van het account.

Voorbeeld:

Instagram gebruikersnaam url.jpg

Archiveren van een instagram account

commando:

instaloader artinflanders.be

Dit commando zorgt er voor dat alle berichten en de huidige profielafbeelding wordt gedownload.

Artinflanders Instagram account archiveren met Instaloader gif
Opties:

Dit is een selectie van opties, de volledige lijst is hier te raadplegen: https://instaloader.github.io/index.html#instaloader-documentation

 • --stories of -s: Optie om ook de stories van de gebruiker op te halen samen met de profielafbeelding en posts. Vereist de --login optie. Voorbeeld: instaloader artinflanders.be --stories --login
  let op, dit voorbeeld zal nog altijd de profielafbeelding en de posts downloaden, pas als laatste de stories. Om enkel stories te downloaden gebruik --no-posts en --no-profile-pic
 • --no-profile-pic: Optie om het downloaden van profielafbeelding over te slaan.
 • --no-posts: Download content van een account behalve de posts. Voorbeeld: instaloader --login=jouwgebruikersnaam idvantarget --no-posts
 • --highlights: Gebruik optie deze om de highlights van dat profiel te downloaden. Vereist de --login optie.
 • --tagged: Posts downloaden waarin de gebruiker is getagd.
 • --igtv: Optie om IGTV-video's te downloaden.
 • --comments of -C: Download en update reacties voor elk bericht. Dit vereist een extra verzoek aan de Instagram-server voor elk bericht, daarom is het standaard uitgeschakeld.
 • --login: Deze optie verwacht een spatie gevolgd door de Instagram gebruikersnaam / ID van de uitvoerder. Voorbeeld: instaloader --login IDvanuitvoerder --stories -C idvantarget

Opmerkingen

Om private Instagram accounts te archiveren zowel als het archiveren van stories en highlights is het nodig om je eigen accountnaam / id mee te geven (--login) in het commando. Instaloader kan die informatie kan gebruiken om toegang te krijgen tot de content van het target account.

Een Instagram account waarbij Two Factor Authentication (2FA) is ingeschakeld kan niet gebruikt worden om authenticatie gegevens mee te geven in een Instaloader commando.