Publicatie:Digitaal Archiveren in de Praktijk. Handboek

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Samenvatting

Digitaal Archiveren in Vlaamse Instellingen en Diensten (DAVID) was het eerste onderzoeksproject inzake digitale archivering in Vlaanderen. Het stadsarchief Antwerpen was samen met het Interdisciplinair Centrum voor Recht en Informatica projectpartner van het DAVID-project. DAVID werd gefinancierd door het FWO-Vlaanderen in het kader van het Max Wildiersfonds. Het project liep van januari 2000 tot en met december 2003.

DAVID had tot doel te onderzoeken hoe digitale archiefdocumenten op een duurzame en betrouwbare wijze in samenhang met hun context worden gearchiveerd. DAVID zocht op basis van specifieke onderzoekscases archiveringsoplossingen voor alle types digitale archiefdocumenten. Bijzondere aandacht ging uit naar de archivering van digitale archiefdocumenten die het resultaat zijn van nieuwe technologieën zoals e-mail en internet. Buitenlandse ervaringen toonden immers aan dat archiefdiensten best vanaf de creatie van deze archiefdocumenten met hun archiveringsprocedures starten


Referentie
Titel Digitaal Archiveren in de Praktijk. Handboek (Voorkeurstitel)
Locatie eDAVID handboek
Uitgever
Jaar van uitgave 2004
Rechten copyright (auteursrechterlijk beschermd))
Persistent ID