Publicatie:De cloud en cloudcomputing (deel 2)

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Samenvatting

In het vorige nummer van META hebben we toegelicht wat de cloud en cloudcomputing zijn. Alhoewel ze veel voordelen kunnen opleveren voor bibliotheken, archieven en documentatiecentra, kunnen er ook nadelen aan verbonden zijn. Dit artikel gaat daar dieper op in.


Referentie
Titel De cloud en cloudcomputing (deel 2) (Voorkeurstitel)
Locatie
Uitgever
Jaar van uitgave 2017
Rechten CC-BY-SA
Persistent ID


In het vorige nummer van META hebben we toegelicht wat de cloud en cloudcomputing zijn. Alhoewel ze veel voordelen kunnen opleveren voor bibliotheken, archieven en documentatiecentra, kunnen er ook nadelen aan verbonden zijn. Dit artikel gaat daar dieper op in.

Bron illustratie: Wikimedia Commons

1. Voordelen

a. Kosten Bij cloudcomputing moet je niet langer kosten maken voor de aankoop van hardware en software en voor het opzetten en beheren van eigen datacenters. De licentiekost voor meerdere gebruikers kan snel oplopen, terwijl de cloud meestal goedkoper is en er schaalbare opties mogelijk zijn (zoals bv. betaling per gebruik).

b. Snelheid Veel cloudcomputingdiensten worden als selfservice op aanvraag geleverd. Je hele systeem kan op enkele minuten volledig functioneel zijn, afhankelijk van de nodige technologie. Dat biedt veel flexibiliteit en zorgt voor minder druk tijdens het plannen van capaciteit.

c. Gemakkelijke toegang Zodra de gebruikers zich registreren in de cloud, hebben ze overal waar een internetverbinding beschikbaar is toegang tot de informatie. De toegang is niet langer beperkt tot bepaalde geografische locatie.

d. Betrouwbaarheid Cloudcomputing maakt het maken van back-ups van gegevens, noodherstel na een ramp en het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit eenvoudiger en goedkoper. De gegevens kunnen gespiegeld worden opgeslagen op meerdere locaties in het netwerk van de cloudprovider, die meestal ook competent genoeg is om zelf het noodherstel uit te voeren.

e. Schaalbaarheid Cloudcomputingdiensten bieden de mogelijkheid tot flexibele schaalaanpassing. De rekenkracht, opslagcapaciteit of bandbreedte kan worden afgestemd op de behoefte van het moment en de geografische locatie. Cloudopslag maakt een bijna onbeperkte opslagcapaciteit mogelijk.

f. Productiviteit Het gebruik van cloudcomputingdiensten kan een belangrijke tijdswinst opleveren voor je eigen IT-team, waardoor er tijd vrijkomt voor het bereiken van belangrijkere bedrijfsdoelstellingen dan bv. het fysieke beheer van servers of het actualiseren, aanpassen en integreren van applicaties.

g. Prestaties Grote cloudcomputingdiensten worden regelmatig bijgewerkt naar de recente, snelle en efficiënte computinghardware. Dat resulteert in bv. minder vertraging in de dataoverdracht over het datacommunicatienetwerk en grotere schaalvoordelen.

2. Nadelen

a. Technische problemen Zelfs de beste clouddiensten zijn vatbaar voor uitval en andere technische problemen, ook als ze hoge onderhoudsstandaarden respecteren. Bovendien maakt cloudcomputing instellingen afhankelijk van de betrouwbaarheid van hun internetverbinding.

b. Veiligheid Bij gebruik van clouddiensten is het mogelijk dat gevoelige informatie wordt overgeleverd aan een derde partij (de cloudprovider), en dat kan een risico impliceren. Men moet daarom steeds de meest betrouwbare cloudprovider kiezen. Overheidsinstellingen zetten mogelijk liever hun eigen cloudservers op omwille van beperkingen m.b.t. de data die ze beheren. Cloudopslag maakt instellingen ook kwetsbaar voor externe aanvallen van hackers en andere bedreigingen. Voor kleine instellingen kan het overschakelen naar de cloud echter ook een veiligheidsverbetering betekenen, omdat grote cloudproviders veiligheidsniveaus halen die ze nooit zelf kunnen bereiken.

c. Kostprijs Cloudcomputing is niet altijd zo goedkoop als op het eerste zicht lijkt. Mogelijk hebben de cloudapplicaties niet alle kenmerken waarop je rekent omdat volledige softwarepakketten meer gedetailleerde functies hebben. Bovendien ben je mogelijk gebonden aan een contract dat geen rekening houdt met het feitelijke gebruik.

d. Gebrek aan flexibiliteit Het gebruik van een cloudcomputingdienst kan impliceren dat je gebonden raakt aan propriëtaire applicaties en formaten.

e. Gebrek aan ondersteuning De klantenondersteuning bij clouddiensten is niet altijd optimaal, met als gevolg mogelijk langere wachttijden dan aanvaardbaar voor je instelling.

f. Auteursrechten In sommige gevallen verlies je de wettelijk rechten op het materiaal dat je online opslaat.

3. Conclusie

Vooraleer zich te ontdoen van hun servers en software en volledig in de cloud te gaan werken, maken bibliotheken, archieven en documentatiecentra dus best eerst de afweging of ze daar wel goed aan doen. De voor- en de nadelen moeten steeds tegenover elkaar worden afgewogen. Het is mogelijk dat je, omwille van bepaalde nadelen, cloudcomputing best enkel voor bepaalde applicaties gebruikt, of misschien zelfs helemaal niet.


Dit artikel werd geschreven door Rony Vissers (PACKED-medewerker) en verscheen in META 2017/6 in de reeks Uitgepakt.