Publicatie:DIM Casestudie Vlassite D'Hondt - Roterij - Texture

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Samenvatting


Referentie
Titel DIM Casestudie Roterij Vlassite D'Hondt - Texture (Voorkeurstitel)
Locatie
Uitgever
Jaar van uitgave 2016
Rechten CC-BY-SA
Persistent ID


Deze publicatie maakt deel uit van het cultureel ontwikkelingsgericht erfgoedproject Duiken in de Machine

Omschrijving

Op de grens met Wervik staat een historische hoeve met bijhorende roterij gelegen ten noorden van de Leie. Sinds generaties is de hoeve gekend als de hoeve D'Hondt. Zij bestond reeds in de 17e eeuw: "het als de hoeve van het goed Te Riemeersch, eigendom van de heer Havet"

Ten zuidoosten van de hoeve ligt de nog in werking zijnde roterij uit 1938. De roterij bestaat uit twee keer acht rootkamers in parallelle opstelling. De rootkamers werden in verschillende fases gebouwd. De fasering is zichtbaar in de verschillende uitwerking van de plafondgedeelten. De rootkamers bevinden zich aan weerszijden van een stookruimte met een warmwaterketel van het Lancashiretype (twee haarden) en een schoorsteen. De koud en warmwaterbakken bevinden zich op het dak van de roterij.

Naast de roterij vind men ook de zwingelarij die een machinekamer met een stoommachine Bollinckx uit 1939, een stoomketel met schouw, een zolder met kam, breker en 2x2 zwingelmolens bevat. Op het gelijkvloers bevindt zich een zaadkuiser, een kloddenzeef (schudzeef) en een kloddenpers type Matton.


Realisatie

3D laserscanning

Op vrijdag 9 september werd de roterij van de vlassite ingescand door RealVisuals. Mooi weer is wenselijk voor het buiten scannen, ook is het altijd goed om rekening te houden met de duur van de dag. In de winter is het laat klaar en vroeg donker, wat betekent dat je minder lang kwalitatief kan 3D scannen.

De buitenkant van de roterij werd in RGB ingescand, het interieur werd in grijswaarden ingescand wegens gebrek aan voldoende licht. Het scannen binnen ging hierdoor ook sneller, waardoor het volledige gebouw op één dag ingescand kon worden. Bij het kiezen van de scanpunten werd vooral aandacht besteed aan ruimtes en delen die belangrijk zijn om de werking van de roterij te begrijpen. De rootputten worden ondertussen als 'opslagruimte' gebruikt en niet alle deuren waren even makkelijk om open te krijgen. Daarom werden uiteindelijk drie verschillende rootputten ingescand die varieerden naar grootte en bouwtijd zodat de varianten toch in kaart gebracht kunnen worden.

3D visualisatie/animatie

Momenteel wordt een 'storyboard' voor de principe-animatie uitgewerkt. Het storyboard wordt voorgelegd aan de persoon die de principe-animatie zal maken zodat ingeschat kan worden wat haalbaar is voor welk budget. De prijs van een animatie is afhankelijk van het werk dat de 3D visualisator heeft aan het uittekenen, het maken en toekennen van materialen en texturen aan het model, het programmeren van de animatie en de tijd die nodig is om alles te renderen (berekenen en verwerken beelden door de computer).