Projecten:Digital Repair Café

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken

Stap 1: Inventarisatie van de dragers en benodigde hardware

Om te weten voor welke dragers leesapparatuur voorzien moet worden, dienen we te weten welke dragers en formaten voorkomen in de collecties van de partnerinstellingen. Er wordt een sjabloon opgesteld waarmee de partners deze gegevens kunnen invullen. Om tot een gedeeld capturing lab te komen, registreren de partners ook de aanwezige leesapparatuur. Dit vermijdt dat we voor iedere drager een leesapparaat moeten zoeken.

Taken

 • Ontwikkeling sjabloon voor survey
 • Opstart ontwikkeling documentatie voor het herkennen van de verschillende dragers
 • Opstart  registratie bij elke partner
 • Dragers bij projectpartners verzamelen en registreren
 • Vereiste leesapparatuur en technische afhankelijkheden per drager definiëren

Deliverables

 • D1: inventaris van verouderde dragers van de content partners
 • D2: inventaris van de leesapparatuur van partners

Stap 2: Opstelling bouwen en werkprocessen uitwerken

Om de gegevens van oude dragers te halen moet aan een hele reeks van technische afhankelijkheden worden voldaan. Het volstaat niet alleen om de oude leesapparatuur aan te kopen. Deze apparatuur is immers ook vaak zelf verouderd en moet aan moderne werkstations kunnen worden gekoppeld. Dit gebeurt door een reeks van kabels, tussenstukken en adapters. Deze reeks moet voor ieder type drager worden opgesteld en worden gedocumenteerd m.b.v. handleidingen. Het repliceren van de data dient gecontroleerd te gebeuren, met voldoende integriteitstest, registratie van administratieve metadata en bij voorkeur door een disk image te nemen als tussenstap. Hiervoor moet software worden ingeschakeld zoals FTK Imager, DDrescue en/of BitCurator.

Taken

 • Opstelling maken op basis van de aanwezige dragers
  • Leesapparatuur aankopen en verzamelen
  • Software voor captatie kiezen
  • Kabels, adapters en write blockers aankopen en verzamelen om de leesapparatuur met het werkstation te verbinden
 • Opstelling documenteren
 • Werkprocessen opstellen voor het capteren van obsolete dragers
 • Werkprocessen documenteren
 • Testen en bijstelling

Deliverables

 • D3: Documentatie van de opstelling(en) voor een selectie van obsolete dragerformaten
 • D4: Documentatie van de werkprocessen voor het capteren van een selectie van obsolete dragerformaten

Stap 3: Pilootprojecten i.f.v. deelnemende archiefinstellingen

De deelnemende archiefinstellingen testen de opstelling met hun eigen dragers om zo feedback te geven op de werking van het capteerstation.

Taken

 • Testmateriaal verzamelen
 • Partners testen opstelling en werkprocessen door hun verouderde dragers te capteren
 • Ondersteuning van de partners bij het gebruik van het capturing lab
 • Evaluatie testcase
 • Bijstelling werkprocessen

Deliverables

 • D5: Gecapteerde dragers per partner

Stap 4: Dienstverlening ontwikkelen

Aan de hand van de registratie van de verschillende dragers binnen de collecties van de partnerinstellingen en de verschillende pilootprojecten met deze partners, moeten voldoende gegevens zijn verzameld aan de hand waarvan we de haalbaarheid van een dienstenmodel voor de gehele cultureel-erfgoedsector kunnen onderzoeken. De uitbouw van een dienstenmodel houdt het opstellen van een business plan in, waarbij de kosten in rekening worden gebracht voor het opzetten en onderhouden van het capturing lab, het onderhouden van de werkprocessen, het updaten van de documentatie en het ondersteunen van zijn/haar gebruikers. Tevens worden mogelijke inkomsten in rekening gebracht. We bekijken de mogelijkheden om de opgezette opstelling actief in gebruik te houden.

Taken

 • Businessplan uitwerken

Deliverables

 • D6: Businessplan

Stap 5: Ontwikkeling didactisch materialen voor deelnemende archiefinstellingen

Taken

 • Ontwikkeling van handleidingen voor het capteren van de verschillende dragers
 • Workshops voor de partners om zelf verouderde dragers te leren capteren en het proces te begrijpen.

Deliverables

 • D7: Handleidingen voor het registreren en capteren van verschillende obsolete dragerformaten
 • D8: Workshops

Stap 6: Communicatie naar de sector

We communiceren regelmatig over onze ervaringen in het project en met het capteerstation naar de cultureel-erfgoedsector. We organiseren hands-on workshops voor de sector, waarbij deelnemers de opstelling zelf kunnen uitproberen en hun eigen dragers kunnen meebrengen. We stellen onze dienst hierbij voor aan de sector.

Taken

 • Opzetten website voor het aanbieden van de dienst
 • Hands-on workshops organiseren
 • Presentaties voor potentiële klanten

Deliverables

 • D9: Website en presentaties voor het aankondigen van de dienst en dissemineren van de projectresultaten