Projecten:Archivering Sociale Media

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken

Sociale media vervullen vandaag een belangrijke rol in de communicatie over diverse maatschappelijke onderwerpen door een brede waaier van actoren. Ondanks hun belang als bron voor (wetenschappelijk) onderzoek, worden ze nog steeds weinig gearchiveerd. Dit project ontwikkelt best practices om individuele social media accounts te capteren en te archiveren, en doet ook voorbereidend onderzoek in functie van best practices voor het capteren van social media m.b.v. API’s en tools voor derden.

WP1: voorbereiding van de captatie van individuele accounts

Dit werkpakket omvat het onderzoek en de keuze van de API's en tools voor de captatie, het opzetten van workflows en de nodige technische infrastructuur, een analyse van de te capteren sociale media streams en de opstart van de voorbereidende gesprekken i.v.m. de ingest van de te capteren sociale media streams.

Taken

T1.1: Keuze van API's en tools voor captatie van individuele accounts

In deze taak werden API's en captatietools om individuele accounts te capteren geanalyseerd en geselecteerd.

T1.2: Opzetten van captatieworkflow en technische infrastructuur

Dit bestaat uit:

 • het opzetten van workflows voor de captatie van individuele accounts
 • opzetten van de technische infrastructuur waarin de geselecteerde captatietools worden gekoppeld aan een digitaal archief
 • en de opmaak van handleidingen voor de zelfarchivering van individuele accounts.

T1.3: In kaart brengen van de noden i.v.m. het capteren van sociale media streams

 • analyse van de noden van de archiefinstellingen
 • analyse van de noden van potentiële externe gebruikers van de te archiveren social media streams

T1.4: Analyse van de te capteren social media strams

 • toegang regelen tot individuele accounts m.b.v. overeenkomsten
 • inschatting rechtensituatie van de data uit pilootprojecten
 • afbakening van de dataset op basis van een analyse van de data/gebruik van accounts (alles, bepaalde periode, bepaalde contacten, ...)

T1.5: Voorbereiding ingest van de te capteren social media streams

 • opstart van de voorbereidende gesprekken met de diverse betrokken partijen over de ingest van te capteren social media streams
 • uittekenen van de ingestworkflow(s)

Resultaten

WP2: captatie van individuele accounts

Dit bestaat uit een aantal pilootprojecten waarin diverse social media accounts worden gecapteerd. De captaties worden uitgevoerd door meemoo en de content partner.

Kanalen:

 • Instagram
 • Twitter
 • Facebook
 • YouTube

Resultaten

 • D4: Verslag over de captatie van de social media accounts in het kader van de 11 pilootprojecten, incl. evaluatie van de gratis tools die werden gebruikt en datasets met de gecapteerde verschillende social media streams. (Timing: april 2021)

WP3: ingest en preservering

Dit werkpakket betreft de ingest en preservering van een reeks sociale media accounts in de vorm van respectievelijk SIP's en AIP's. Het omvat zowel het definiëren van de minimale eisen waaraan de SIP's en AIP's moeten voldoen als de uitvoering van de drie pilootprojecten.

Resultaten

 • D5: Specificaties voor SIPs en AIPs voor de archivering van sociale media accounts (Timing: juli 2021)

T3.1: Voorbereidend onderzoek SIPs en AIPs

KADOC en meemoo definiëren de specificaties waaraan de SIPs en AIPs moeten beantwoorden, incl. formaten en metadataschema.

T3.2: Pilootproject meemoo

Ingest van data in het archiefsysteem van meemoo.

T3.3: Pilootproject KADOC

Ingest van data in het archiefsysteem van KADOC.

T3.4: Pilootproject AIDA

Ingest van data in het archiefsysteem van AIDA (o.v.)

WP4: voorbereidend onderzoek in functie van het capteren van sociale media

Dit omvat de analyse van de API's en tools voor derde partijen om sociale media te capteren en een afbakening van de dataset.

Resultaten

 • D6: Rapport over voorbereidend onderzoek i.f.v. het capteren van sociale media m.b.v. API's en tools voor derde partijen (Timing: augustus 2021)

T4.1: Keuze van API's en tools voor derde partijen voor captatie van sociale media

Dit bestaat uit een analyse van API's en tools.

T4.2: Analyse van de te capteren sociale media

Dit bestaat uit het afbakenen van de dataset op basis van een analyse van de data.

WP5: projectmanagement, communicatie en disseminatie

Het omvat de organisatie van de bijeenkomsten van de stuur- en klankbordgroep, de coördinatie van de verschillende betrokken partners, de projectadministratie, de communicatie over het project en het delen van de projectresultaten via diverse kanalen.

Resultaten

 • D7: Eindrapport Fase 1: naar een duurzaam model voor de captatie en archivering van sociale media (Timing: augustus 2021)
 • D8: Disseminatierapport (Timing: augustus 2021)