Projecten:AIDA (Werkplan 2018-2023)

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search

AIDA staat voor Automatisering Ingest Digitale Archieven en is de gedeelde agenda van negen culturele archiefinstellingen en expertisecentra, m.n. ADVN, Amsab-ISG, AMVB, AVG-CARHIF, CAVA, Vlaams Architectuurinstituut, Letterenhuis, PACKED en Archiefbank Vlaanderen om in de beleidsperiode 2019-2023 concrete stappen te zetten inzake de preservering van digitale archieven (met tekstdocumenten als primaire use case) en om een duurzame businesscase te ontwikkelen voor de uitrol van een gemeenschappelijk preserveringssysteem.

Samenvatting

Het werkplan telt vijf domeinen waarin de deelnemende archiefinstellingen de volgende jaren acties en projecten opzetten. Het doel van de deelnemende archiefinstellingen is om, tegen het eind van de volgende beleidsperiode, de meest dwingende tekortkomingen in de duurzame bewaring van hun digitale collecties weg te werken en daarnaast de nodige expertise te verwerven om voor de preservering van hun digitale collecties een gedeelde infrastructuur uit te bouwen. De deelnemende archiefinstellingen zijn van mening dat dit enkel op een duurzame wijze kan gebeuren door het realiseren van schaalvergroting via samenwerking.

Het werkplan ontwikkelt een businesscase waarbij verschillende cultureel-erfgoedorganisaties samenwerken om de kost en expertise die nodig zijn voor de preservering van digitale objecten te delen. De inrichting en het beheer van zulke gedeelde infrastructuur wordt onderzocht door een testomgeving uit te rollen voor de preservering van tekstverwerkingsdocumenten met behulp van de opensourcetoolset Archivematica. De enge focus op tekstdocumenten moet toelaten om de aandacht vooral te concentreren op de organisatorische en beleidsmatige aspecten van een gedeelde infrastructuur.

De uitkomst van dit experiment vormt een haalbaarheidsstudie voor de uitrol van een permanente gedeelde infrastructuur.

Werkplan

Bestand:20171127 WPA actieplan def.pdf

Doelstellingen

Met dit werkplan willen de deelnemende archiefinstellingen de volgende vier doelstellingen realiseren:

 • Voldoen aan alle eisen die door het Scoremodel met hoge prioriteit zijn aangeduid.
 • Expertise verwerven in het uitdenken, implementeren en onderhouden van een preserveringsplan.
 • Expertise verwerven in het delen en gezamenlijk beheren van een digitale infrastructuur voor het bewaren en toegankelijk maken van digitale objecten op lange termijn.
 • Expertise verwerven in het opstellen van concrete eisen voor de selectie en evaluatie van leveranciers van infrastructuur voor langetermijnbewaring en -toegang tot digitale objecten.

Domeinen

Het Werkplan van AIDA bestaat uit vijf grote domeinen:

Beleid

In dit domein wordt een gemeenschappelijk beleid rond de preservering van digitale tekstbestanden ontwikkeld. Volgende doelstellingen zullen gerealiseerd worden:

 1. het opnemen van langetermijnbewaring en -toegang van digitale archieven in de missies van iedere archiefinstelling
 2. functies en rollen bepalen voor het uitvoeren van het preserveringsplan
 3. beleid en strategie uitwerken in functie van technology watch
 4. visie op elektronische toegang ontwikkelen

Publicatie: Rapport beleid AIDA (najaar 2019)

Preserveringsstrategie Tekstdocumenten

Dit domein heeft de ontwikkeling van een gemeenschappelijke strategie om digitale tekstverwerkingsdocumenten te bewaren en leesbaar te houden voor ogen. Volgende doelstellingen zullen gerealiseerd worden:

 1. onderzoek naar gebruikers van digitale archieven en hun noden
 2. identificatie van essentiële eigenschappen van digitale tekstbestanden
 3. uitwerken van emulatie- en migratiestrategieën voor digitale tekstbestanden
 4. ontwikkeling van een gedeelde preserveringsstrategie voor digitale tekstbestanden

Piloot Gedeelde Infrastructuur: Projecten:SCALA

In dit domein wordt de uitrol van een gemeenschappelijk testsysteem voor preservering van digitale tekstbestanden op basis van de gedeelde preserveringsstrategie onderzocht. Volgende doelstellingen worden gerealiseerd:

 1. de uitwerking van een businessplan voor een gedeelde infrastructuur
 2. de uitwerking van een projectplan voor de gedeelde infrastructuur
 3. de configuratie en testing van de gedeelde infrastructuur
 4. de uitrol van een gedeelde infrastructuur
 5. de evaluatie van de gedeelde infrastructuur
 6. de ontwikkeling van een blauwdruk voor een productie-infrastructuur

Monitoring

Dit domein werkt aan de permanente monitoring van het gemeenschappelijk preserveringssysteem en digitale objecten om risico’s tijdig te identificeren. Volgende doelstellingen worden gerealiseerd:

 1. monitoring van de aangroei van de digitale archieven per instelling
 2. evaluatie van de back-upstrategie van iedere instelling
 3. evaluatie van de beveiliging van de digitale objecten en metadata in iedere instelling
 4. monitoring van het functioneren van de digitale opslagsystemen van iedere instelling
 5. monitoring van de integriteit en volledigheid van de digitale archieven van iedere instelling

Disseminatie

Dit domein houdt zich bezig met het delen van de resultaten, opgedane kennis en ervaring van dit werkplan met andere erfgoedorganisaties. Volgende doelstellingen worden gerealiseerd:

 1. documentatie en rapportage van het werkplan
 2. agendasetting door beleidsmakers en collega-instellingen van input te voorzien
 3. organisatie van vormingen

Nieuws