Pilootproject Lukasweb - KMSKA, MSKGent, Groeningemuseum, CVG, M HKA, MuZEE

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Dit pilootproject maakt deel uit van het traject 'Duurzame koppelingen tussen kunstwerken, archieven en publicaties'

Project

Resultaten

 • Persistente URI’s van Lukasweb voor data en beelden werden geactiveerd via de Resolver
  Screenshot van PID-velden in de Collective Access van Lukasweb
  :

- Voorbeeld Lukas dataPIDs: http://resolver.lukasweb.be/collection/work/data/0040160
- Voorbeeld Lukas representationPIDs: http://resolver.lukasweb.be/collection/work/representation/0040160

 • Externen gebruiken de dataPIDs van Lukasweb voor websites (Vlaamsekunstcollectie voor de nieuwe website rond Abstract Modernisme)
 • Lukasweb records werden duurzaam gelinkt aan kunstwerken: de workPIDs werden opgenomen in het collectiebeheersysteem:

- 8586 werken voorzien van pURI (KMSKA, Groeningemuseum, MSKGent, CVG, MuZEE, MHKA) (vb. http://groeningemuseum.be/collection/work/id/0000_GRO0162_I ) update van objectnummers en titels (dankzij Wikidata)
- 889 nog te kuisen met hulp van de medewerkers van musea

 • Musea kunnen lijsten van persistente URI's van Lukasweb naar data en beelden krijgen om ze te kunnen opvolgen
 • De workPIDs of de 'IDs' de workPID kunnen nu ook gebruikt worden om in de digitale wereld over kunstwerken eenduidig te communiceren, bijvoorbeeld om fouten te vermeiden in de bestandsnamen van reproducties die een fotograaf aanmaakt (ahv een objectnummer '0000.GRO0162.I' kan de fotograaf verschillende bestandsnamen kunnen aanmaken vb.:0000GRO0162I, 0000-GRO0162-I of 0000_GRO0162_I wat de automatische koppeling naar de eigenlijke kunstwerken achteraf onmogelijk maakt; eenduidig gebruik van de PID '0000_GRO0162_I' zou deze problemen oplossen).

Volgende stappen

Screenshot van de Resolver-omgeving van Lukasweb
 • ‘Acces denied’ beelden aanpakken (bijvoorbeeld http://resolver.lukasweb.be/collection/work/representation/0020024). Een oplossing voor deze vraag is momenteel in bespreking: Lukasweb kan beelden vrijgeven in voldoende kwaliteit via persistente URI’s.
 • Beheer van de persistente URI's door Lukasweb: vervulling van hun taak als een betrouwbare bron door Lukasweb (vb. bij elke website update dient er een update op het niveau van de Resolver te gebeuren)
 • Persistente URI's voor data en beelden van Lukasweb voor alle andere kunstwerken activeren via de Resolver