Pilootproject KU Leuven (LIBIS), MSKGent

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search

Dit pilootproject maakt deel uit van het traject 'Duurzame koppelingen tussen kunstwerken, archieven en publicaties'

Project

In dit project wou men de manieren van duurzame koppelingen m.b.v. persistente URI's tussen een externe bibliotheek en een kunstcollectie onderzoeken a.h.v. het voorbeeld van de Universiteitsbibliotheek van de KU Leuven en de kunstwerken van de VKC-musea. Voor dit project werden er drie test-cases uitgeschreven:

  • Test 1: Koppelingen leggen tussen publicaties van de universiteitsbibliotheek van de KU Leuven en kunstwerken a.d.h.v. de titel van een kunstwerk of de naam van een kunstenaar.

Deze test had als doel om te bekijken of de als linked open data (LOD) gepubliceerde metadata van kunstwerken (zoals titel van het kunstwerk en/of naam van de kunstenaar) gebruikt kunnen worden om (de metadata van) die kunstwerken aan de publicaties in de catalogus te linken.

  • Test 2: Koppelingen leggen tussen publicaties van de universiteitsbibliotheek van KU Leuven en kunstwerken van MSK Gent a.d.h.v. een bibliografielijst aangeleverd door het museum.

Deze test had als doel te onderzoeken of er op basis van een bibliografische referentielijst per uniek geïdentificeerd kunstwerk, een betere matching kon gebeuren met relevante publicaties die beschikbaar zijn in de KU Leuven catalogus.

  • Test 3: Koppelingen leggen a.d.h.v. een bibliografielijst aangeleverd door de afdeling Kunstwetenschappen van de KU Leuven.

Het idee van deze test was om bij onderzoekers en professoren van kunstwetenschappen aan de KU Leuven na te gaan of ze beschikken over bibliografielijsten m.b.t. specifieke kunstwerken.

Resultaten

Een voorbeeld van verrijking van een record voor een publicatie met een persistente URI naar een relevante kunstwerk

Test 1: Koppelingen leggen tussen publicaties van de universiteitsbibliotheek van de KU Leuven en kunstwerken a.d.h.v. de titel van een kunstwerk of de naam van een kunstenaar

  • In het kader van deze use case haalden de medewerkers van de universiteitsbibliotheek de nodige data over de kunstcollectie van het MSK Gent (gepubliceerd als Linked Open data op Wikidata) met behulp van een query binnen: http://tinyurl.com/hug2cse
  • De automatische matching tussen die data en de records van publicaties in de bibliotheekcatalogus leverde echter weinig goede resultaten op. De redenen daarvoor zijn: (1) verschillende schrijfwijzen van de titels van kunstwerken opgenomen bij de relevante publicaties, (2) de kunstpublicaties in de catalogus worden (meestal) niet zo diepgaand beschreven zodat de namen van de betreffende kunstenaars worden opgenomen als toegevoegde namen (tag 700) of als onderwerp, (3) recente publicaties die een bepaald kunstwerk bespreken, worden zeldzamer; het gaat dan enkel nog over iconische werken.
  • Voor de gevonden matches zou de persistente URI van het kunstwerk in de beschrijving van de publicatie opgenomen kunnen worden (bijvoorbeeld: http://limo.libis.be/KULeuven:ALL_CONTENT:32LIBIS_ALMA_DS71185235450001471)
  • Betere resultaten kwamen terug voor de matching a.d.h.v. de naam van de kunstenaar (en niet met een kunstwerk) waarbij men gebruik maakte van persistente URI’s voor personen van externe authorities zoals VIAF. op die manier waren de verschillende schrijfwijzen van het noteren van de naam van de kunstenaars geen probleem meer voor de matching. Het MSK Gent en de universiteitsbibliotheek hebben VIAF ID's opgenomen voor personen in hun datasets, waardoor deze test mogelijk is geworden. De collega's van de universiteitsbibliotheek hebben zelfs opgemerkt dat VIAF de titels van de kunstwerken, gepubliceerd in het kader van het project LOD publicatie met Wikidata, in de VIAF-records van kunstenaars opgenomen werden: http://viaf.org/viaf/96423039/viaf.xml. Op die manier kunnen de gebruikers van VIAF de titels van de VKC-musea ook opnemen in de records en hun data verrijken.
Titels van kunstwerken in de VIAF-XML-record van een kunstenaar opgenomen via Wikidata


Test 2: Koppelingen leggen tussen publicaties van de universiteitsbibliotheek van KU Leuven en kunstwerken van MSK Gent a.d.h.v. een bibliografielijst aangeleverd door het museum

  • Voor deze use case heeft het MSK Gent data aangeleverd van hun eigen bibliotheekcatalogus met koppelingen naar de kunstwerken in de collectie. De medewerkers van de universiteitsbibliotheek hebben die data kunnen gebruiken om de matches naar de beschrijvingen in de eigen bibliotheekcatalogus te kunnen vinden, hoewel er eerst nood was aan voorbereidend werk om de Adlib-exports van het MSK Gent te kunnen interpreteren.
  • De automatische matching heeft hier ook weinig goede resultaten opgeleverd omdat er a.d.h.v. string-waardes van titels en auteurs werd gematcht. Een matching m.b.v. externe persistente URI's en ID nummers voor publicaties (zoals WorldCat nummers of ISBN) zou waarschijnlijk betere matching opleveren.


Test 3: Koppelingen leggen a.d.h.v. een bibliografielijst aangeleverd door afdeling Kunstwetenschappen KU Leuven

  • Volgens de bevraagde onderzoekers waren er momenteel geen gestandaardiseerde datasets (referentiebibliografieën voor bepaalde kunstwerken of kunstenaars) aanwezig. Ze worden ad-hoc aangemaakt en zijn vaak niet gestandaardiseerd. De meeste onderzoekers kennen de belangrijkste werken en consulteren meestal de bibliografische referenties vermeld in die werken, of gebruiken algemeen gewaardeerde bronnen zoals de Oxford Art Online of de RKD Artist die ook een goede bibliografische lijst per kunstenaar aanbiedt. Men zou het wel erg op prijs stellen dat de musea bibliografieën van de belangrijkste publicaties voor de werken die zij in bezit hebben ter beschikking van onderzoekers/het publiek zouden stellen.